در بخش دیگری از این بیانیه، آمده است: از سرگیری هر چه سریع‌تر کسب و کار مالکان سرقفلی پلاسکو همزمان رایزنی با سازمان‌های مسوول برای دست یافتن به نتیجه در صدور و اجازه آغاز عملیات ساخت و ساز ادامه یافت؛ اما متاسفانه نه تنها برخی از کسبه پلاسکو و نهادهای مسوول به تسریع فرآیند کمک نکردند، بلکه حاشیه‌سازی‌ها، اظهار نظر غیرکارشناسی و فاقد پشتوانه فنی کار را پیچیده‌تر از گذشته کرد. بعد از چند ماه تلاش و به دنبال صورت‌جلسه مکتوب با مقامات شهرداری و قضایی در اواخر سال ۹۶ بنیاد مستضعفان، کار گودبرداری و همزمان آزمایش‌های مکانیک خاک را آغاز کرد که با ممانعت و مخالفت ادامه کار از طرف کسانی که خود را مالکان سرقفلی در ساختمان پنج طبقه باقی مانده از پلاسکو معرفی کرده‌اند، روبه‌رو شد. این در حالی است که ساختمان مذکور از استانداردهای روز ساختمان، انطباق با ضوابط شهری مصوب و امکاناتی از قبیل پارکینگ، سیستم اعلام و اطفای حریق برخوردار نیست.  از طرفی به‌رغم صورت‌جلسه مکتوب با مقامات ذی‌ربط، از طرف شهرداری منطقه کارگاه ساختمان پلاسکو از اوایل اسفند ۹۶ پلمب و با استقرار بلوک‌های بتنی کار احداث ساختمان تاکنون متوقف شده است. تعجیل بنیاد مستضعفان برای ساخت پلاسکو و بازگشت کسبه به ساختمان به مراتب بیش از برخی ذی‌نفعان است و این یک واقعیت مهم است که برای ساخت پلاسکو در پاسخ به مطالبات مردمی، دستگاه‌های ذی‌نفع باید از منظر ملی و فراجناحی و کسبه با همدلی برای حل مشکلات این پروژه همراهی و یاری کنند.