به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، علی بیت‌اللهی اظهار کرد: براساس نقشه‌هایی که تهیه شده‌اند دقیقا مشخص شده که کدام ناحیه با چه مختصاتی در مناطق گسلی تهران قرار گرفته است و در عین‌حال، بافت‌های فرسوده مناطق‌شهری و میزان خطراتی که بافت‌های فرسوده در حریم گسل‌ها برای شهر تهران در صورت بروز زلزله احتمالی ایجاد خواهد شد نیز تعیین شده است. این استاد دانشگاه اعلام کرد: نتیجه کار ما در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی نشان می‌دهد که محلات گلابدره، دارآباد و فرحزاد، دربردارنده بافت ناکارآمد هستند و همینطور این بافت ناکارآمد در حریم گسل‌ها واقع شده‌اند. به همین دلیل بیشترین توجهات ما به آن مناطق جلب شده است. وی ادامه داد: پیشنهاد ما این است که در آن مناطق(گلابدره، دارآباد و فرحزاد) به سبب کاهش خطرات بالقوه، دست‌اندرکاران اجرایی کشور و تصمیم‌گیران کلان در اسرع‌وقت تدابیر لازم را بیندیشند.