به گزارش «دنیای اقتصاد» سال گذشته همزمان با ماه‌های نخستین حضور مدیریت شهری جدید در خیابان بهشت، به فاصله چند ماه از افتتاح خط هفت مترو پایتخت در دوره گذشته مدیریت شهری، دستور توقف فعالیت این خط مترو با هدف رفع ایرادات ایمنی و فنی صادر شد. تیم مدیریت شهری در جریان رفع این ایرادات، زمان گشایش دوباره خط هفت مترو را پایان فصل بهار سال جاری اعلام کردند. اما این وعده در ماه‌های ابتدایی امسال جابه‌جا شد و تحقق آن به اواخر تابستان موکول شد. در چنین وضعیتی، از دیدگاه کارشناسان شهری از آنجا که یکی از مهم‌ترین چالش‌ها و مطالبات کنونی شهر و شهروندان تهران کاهش ترافیک و رفع مشکلات حمل و نقل عمومی است، به نظر می‌رسد این انتظار از شهردار جدید وجود دارد که یکی از اولین‌ بازدید‌های میدانی خود را اطلاع از وضعیت حمل و نقل عمومی و مشکلات مربوط به این حوزه تعریف کند. در این میان وضعیت پیشرفت خط هفت مترو که به دلیل افتتاح چندماهه، میزان اثرگذاری آن بر وضعیت حمل و نقل شهروندان استفاده‌کننده از آن مشخص شده، بیش از سایر شاخه‌های این حوزه اهمیت پیدا می‌کند. به ویژه آنکه محمدعلی افشانی در زمان نامزدی شهرداری تهران یکی از مهم‌ترین ابزارهای در دسترس برای تبدیل شهرتهران به یک شهر زیست-پذیر (شعار برنامه پیشنهادی شهردار تهران در زمان انتخابات) را کاهش حجم ترافیک و آلودگی هوا از مسیر توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی عنوان کرده بود. از این رو این انتظار وجود داشت که وضعیت پیشرفت خط هفت مترو به‌عنوان یک مدل حمل و نقل عمومی مهم بر بازدید و اعلام زمان دقیق افتتاح تونل آرش-اسفندیار که سبب تسهیل رفت و آمد خودروهای شخصی در این بخش از معابر شهری می‌شود مقدم شمرده شود.