به گزارش «ایسنا» غلامحسین آرام، معاون عمرانی فرماندار تهران اعلام کرد: طرح ترافیک جدید باید برابر قیمت‌های سال گذشته به رانندگان آژانس واگذار شود. وی با اشاره به تجمع دیروز جمعی از رانندگان آژانس‌ها در مقابل فرمانداری تهران در اعتراض به نرخ طرح ترافیک جدید اظهار کرد: فرمانداری تهران نسبت به مصوبه شورای اسلامی شهر تهران درباره افزایش نرخ طرح ترافیک آژانس‌ها اعتراض کرده، اما هنوز پاسخی به این اعتراض داده نشده است، بنابراین طرح ترافیک جدید باید برابر قیمت‌های سال گذشته واگذار شود. وی تاکید کرد: قیمت‌های جدید طرح ترافیک مورد تایید فرمانداری تهران  نیست.