به گزارش «ایسنا» علی نوذرپور با بیان اینکه شهرداری به دنبال توسعه و پیشرفت عمرانی در روستاها است، تصریح کرد: شهرداری طبق قانون موظف به نظارت بر ساخت و سازها است و در برابر بی قانونی در ساخت و سازها طبق قانون عمل می‌کند.  وی با بیان اینکه قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی به تصویب شورای نگهبان می‌رسد، خاطرنشان کرد: رعایت قوانین هم تکلیف قانون و هم تکلیف دین است و قانون رفتار ما را تعیین می‌کند. اینکه انتظار داشته باشیم مسوولان به قانون توجه نکنند، انتظاری منطقی نیست. به گفته وی در حال حاضر با تمام کنترل‌های انجام شده در محدوده حریم منطقه۲۲، تعداد ۵۰۰ ساختمان خارج از روستاها بدون مجوز ساخته شده است و این بسیار خطرساز است.  وی بر ایجاد بازارباغ‌ها، بازارچه‌های محلی و مسیرهای گردشگری در روستاها تاکید کرد و افزود: شهرداری منطقه۲۲ این ظرفیت را دارد تا سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی در حوزه‌های فرهنگی، تفریحی و ورزشی را برای سرمایه‌گذاری به روستا‌ها معرفی کند تا در اشتغال‌زایی جوانان روستا، گردشگری و ترویج فرهنگ‌های بومی روستاها کمک شایانی شود.