هادی زبده با بیان اینکه در سال‌های گذشته بحث‌های بسیاری درخصوص انتقال ترمینال جنوب به خارج از شهر مطرح شد، اظهار کرد: براساس آمارها روزانه ۳۰ هزار نفر و ماهیانه یک میلیون نفر از خدمات ترمینال جنوب استفاده می‌کنند؛ همین امر نشان می‌دهد ترمینال در کنار تمامی آسیب‌های اجتماعی که در اطراف آن دیده می‌شود، یکی از ظرفیت‌های قابل توجه تهران است. وی با تاکید بر اینکه انتقال ترمینال جنوب به خارج از شهر دردی را دوا نمی‌کند و در این میان باید به دنبال راهکار عملی بود، گفت: یکی از راهکارها که در جلسه با مدیرعامل شرکت راه آهن مطرح شد، انتقال ترمینال جنوب به ضلع شرقی راه آهن تهران است. زمینی هم به وسعت ۲۰ هکتار در محدوده راه آهن وجود دارد که در پهنه مرکز تجارت جهانی است و در صورت تامین بودجه و توافق میان شهرداری تهران و راه‌آهن این انتقال صورت می‌گیرد. شهردار منطقه ۱۶ با اعلام اینکه مدیران راه‌آهن از پیشنهاد شهرداری تهران برای احداث ترمینال طبقاتی استقبال کرده‌اند، عنوان کرد: با انتقال ترمینال جنوب به زمین جنب راه آهن موضوع حمل و نقل یکپارچه تا حدی محقق و از حجم تردد در محدوده کاسته می‌شود. ضمن اینکه شیوه کنترل محیط ترمینال ساماندهی شده و وضعیت بروز آسیب‌های اجتماعی در محدوده ترمینال کمی بهبود پیدا می‌کند.