وی ادامه داد: این شیوه درستی برای تامین مالی پایدار برای شهر نبوده و نتوانست مشکلات شهری مانند تهران را حل کند.

عبده تبریزی با بیان اینکه شهرفروشی در شرایط کنونی قابل ادامه دادن نیست، افزود: امکانات در تهران به گستردگی سال‌های دهه ۷۰ و ۸۰ نیست. البته شیوه‌های تامین مالی نوین هم ارزش های۵۰ درصدی خلق نمی‌کند، بلکه فقط نقش کمک‌کننده را بازی می‌کند. بنابراین اگر نتوانیم اقتصاد شهر را تعریف کنیم، کاری از ابزارها و شیوه‌ها ساخته نیست. وی با اشاره به تاثیر خروج آمریکا از برجام بر اقتصاد کشور و شهر گفت: رخدادهایی که در عرصه خارج اتفاق افتاده کار را برای جذب سرمایه خارجی مشکل کرده است. گرچه اروپایی‌ها قول‌هایی داده‌اند؛ اما نه برای میزان تجارت ناچیز با ایران بلکه به‌دلیل امنیت منطقه سعی در حفظ برجام دارند. عبده تبریزی یکی از شیوه‌های تامین مالی برای اقتصاد شهر را بورس و بازار سرمایه عنوان کرد و افزود: یکی از مهم‌ترین روش‌های نوین درآمدزایی و تامین منابع مالی حضور شهرداری‌ها در بازار سرمایه است و لازمه آن فعالیت‌های شفاف در صورت‌های مالی است. مشاور وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در حال حاضر شهرداری‌ها در دوحوزه کاهش هزینه‌ها ‌و افزایش درآمدها حرکت می‌کنند، ادامه داد: به نظر می‌رسد شهرداری‌ها در حوزه کاهش هزینه‌ها فعال‌تر شده‌اند. هم‌اکنون در تهران بنا بر گفته اعضای شورای شهر هزینه‌ها کاهش یافته است، البته طبعا  این کاهش نباید در راستای کاهش نیروی انسانی باشد.