به گزارش «دنیای اقتصاد» چند نکته در نادرست بودن تصمیم مدیران شهری برای لغو طرح ترافیک در روزهای پنج‌شنبه قابل‌توجه است. اگرچه مدیران شهری در زمان اخذ این تصمیم معتقد بودند لغو طرح ترافیک برای روزهای پنج‌شنبه می‌تواند به کاهش بارترافیکی در این روز بینجامد؛ اما نکته اول بدیهی آنکه اگر چنین تصمیمی می‌تواند برای کاهش بار ترافیک در روزهای پنج‌شنبه موثر باشد در باقی روزهای هفته نیز می‌توان با لغو طرح ترافیک به کاهش بار و توزیع حجم ترافیک در ساعات مختلف روز کمک کرد. اما بدیهی است که اجرا نکردن طرح ترافیک در روزهای پنج‌شنبه نمی‌تواند عامل همیشگی برای کاهش بار ترافیک در آخر هفته‌ها محسوب شود. نکته دوم که نادرست بودن این تصمیم را در اولین آخر هفته اجرای طرح ترافیک جدید مشخص می‌کند، اظهارات شهروندان درباره افزایش ترافیک معابر و خیابان‌های شهر از ساعات اولیه صبح تا ساعات پایانی روز پنج‌شنبه نسبت به هفته‌های گذشته است.

بسیاری از شهروندان تهرانی معتقد بودند روز پنج‌شنبه هفته گذشته، همزمان با اجرا نشدن طرح ترافیک در معابر شهری، بار ترافیکی در بسیاری از خیابان‌ها و بزرگراه‌های شهر افزایش پیدا کرده است. به گفته تعداد زیادی از شهروندان تهرانی در روز پنج‌شنبه ترافیک در محدوده مرکزی شهری، معابر منتهی به معابر مرکزی و همچنین بزرگراه‌های شهری به‌طور قابل توجهی نسبت به پنج‌شنبه‌های گذشته افزایش پیدا کرده بود. در مواجهه با این موضوع نیز عصر پنج‌شنبه، دو آمار متضاد و متناقض توسط دو جزء ترافیکی تهران منتشر شد. در ابتدا، جانشین مرکز کنترل ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از افزایش حجم ترافیک معابر مرکزی تهران در اولین پنج‌شنبه بدون طرح ترافیک و زوج و فرد خبرداد. اگرچه به نظر می‌رسد اگر پلیس راهور با استفاده از ظرفیت کنترل ترافیک خود به ارائه آمار درباره میزان افزایش حجم ترافیک می‌پرداخت، می‌توانست تصویر روشن‌تری از وضعیت معابر روز پنج‌شنبه ارائه دهد، اما سرهنگ اوتادی درباره وضعیت ترافیکی معابر تهران در اولین پنج‌شنبه بدون اجرای طرح ترافیک و زوج و فرد گفت: با توجه به اینکه در روز پنج‌شنبه طرح ترافیک و زوج و فرد اجرا نمی‌شود، شاهد افزایش تردد و حجم بار ترافیکی در منطقه مرکز شهر نسبت به پنج‌شنبه هفته‌های گذشته بودیم.

اما ساعاتی پس از انتشار این خبر، شهرداری برای دفاع از نحوه اجرای طرح ترافیک جدید در آخر هفته‌ها اعلام کرد: براساس پایش‌های صورت‌گرفته با دوربین‌های ترافیکی شاهد کاهش محسوس ترافیک معابر شهر تهران بودیم. مدیر مرکز کنترل ترافیک شهر تهران اظهار کرد: با هماهنگی با مرکز کنترل ترافیک راهور خوشبختانه ترافیک تهران در لحظات آغازین صبح روز پنج‌شنبه تا ساعت ۱۰صبح، ۶۰ درصد به نسبت دو هفته گذشته کاهش داشت. این درحالی است که بر اساس مشاهدات دوربین‌های ترافیکی سطح شهر پس از ساعت ۱۰ صبح نیز ترافیک تهران به نسبت دو هفته گذشته ۳۰ درصد کاهش یافته است. با وجود مشاهده‌های میدانی شهروندان تهرانی به نظر می‌رسد با وجود انکار مدیریت شهری تهران، گزارش پلیس راهور از وضعیت ترافیکی معابر تهران در روز پنج‌شنبه به واقعیت نزدیک‌تر باشد.