معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: هم‌اکنون انتشار فراخوان برای تعیین مشاور برای تهیه سند فوق در دستور کار قرار دارد. وی ادامه داد: مصوبه شورای عالی امنیت ملی در این زمینه به صراحت از وزارت راه و شهرسازی درخواست کرده است ضوابط ساختمانی مناسب را در حوزه‌های آبخیز شهر تهران تدوین کند. به گفته ایزدی، در کنار و در حریم سدهایی که تامین آبی کلان‌شهر تهران را برعهده دارند یعنی پنج سدِ لار، کرج، طالقان، امیرکبیر و لتیان، ساخت و سازهایی وجود دارد که باید مورد مراقبت ویژه قرار بگیرد.  معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: سندی که حاصل می‌شود منجر به تدوین ضوابط جدید ساخت‌و‌ساز هم می‌شود که علاوه بر کنترل پهنه‌های کارکردی یعنی کاربری‌های قابل استقرار در این پهنه‌ها به ضوابط ساخت در این محدوده‌ها نیز منتهی می‌شود. در این راستا برای جلوگیری از آلودگی منابع آب شرب در این مناطق، تحت تاثیر ساخت‌و‌سازها و پساب‌های ناشی از آن، ضوابط ساختمانی تهیه و تدوین می‌شود.