به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، نرخ میانگین اجاره‌بها در تهران در طول ۱۲ ماهه سال گذشته دوبرابر تورم یک‌ساله مسکن افزایش یافت و به این ترتیب در سال گذشته رکورد بیشترین رشد هزینه اجاره‌نشینی در تهران دست‌کم در طول چهار سال گذشته ثبت شد. در حالی که میانگین رشد قیمت مسکن در سال گذشته حدود ۱۰ درصد بوده است، میانگین رشد نرخ اجاره‌بها در همین مدت حدود ۲۰ درصد ثبت شده و این وضعیت در نرخ‌گذاری فایل‌های اجاره مسکن در بهار امسال نیز اثرگذار بوده است. بررسی فایل‌های عرضه شده در بازار واحدهای استیجاری تهران نشان می‌دهد میزان افزایش اجاره‌بها عمدتا در رقم اجاره ماهانه از سوی مالکان اعمال شده و ارقامی که به‌عنوان ودیعه و بابت رهن مطالبه می‌شود، ثابت مانده است. در میان آپارتمان‌هایی که به‌صورت ترکیبی از رهن و اجاره عرضه شده‌اند، اغلب تمایل به اخذ ودیعه کمتر از اجاره‌بها است. این موضوع به‌ویژه در گروه آپارتمان‌های ۷۰ تا ۱۰۰ مترمربعی که تمایل به اجاره آنها بیشتر است، محسوس‌تر به‌نظر می‌رسد. اغلب این آپارتمان‌ها با ودیعه بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان و اخذ اجاره‌بها متناسب با ارزش اجاری ملک در منطقه فایل شده‌اند.

تحلیل واسطه‌های ملکی این است که ودیعه تعیین شده برای این آپارتمان‌ها به میزانی تعیین می‌شود که مالک از آن به‌عنوان پشتوانه نرخ اجاره‌بهای ماهانه در صورتی که مستاجر نسبت به پرداخت به موقع اجاره‌بها اقدام نکرد، استفاده کند. این در حالی است که در مورد آپارتمان‌های بزرگ متراژ به تناسب افزایش نرخ اجاره‌بهای ماهانه، میزان ودیعه نیز افزایش می‌یابد. اطلاعات موتورهای جست‌وجوی معتبر ملکی حاکی از ازدیاد فایل‌های رهن و اجاره در بازار مسکن بوده و به‌نظر می‌رسد قبل از فرارسیدن تابستان و در ایام ماه رمضان (خرداد ماه) جابه‌جایی مستاجران آغاز خواهد شد، چراکه احتمال یافتن فایل قیمت مناسب‌تر در این ایام به دلیل رخوت موقتی بازار مسکن بیشتر است.

 

07-02