به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان سنندجی با بیان اینکه وضعیت فرسودگی اتوبوس‌های پایتخت نامناسب است، گفت: ۶ هزار و ۲۰۰ اتوبوس در تهران فعالیت می‌کنند که ۵۰ درصد آنها فرسوده است و هرماه ۶۰ تا ۷۰ اتوبوس نیز به سن فرسودگی می‌رسد و به آمار ناوگان فرسوده اضافه می‌شود. وی ادامه داد: اتوبوس‌های دو کابین شهر تهران هم به سن فرسودگی رسیده‌اند و به همین دلیل است که میزان مردودی در معاینه فنی اتوبوس‌های تهران افزایش پیدا کرده است. سنندجی با بیان اینکه سال‌ها است تهران با موضوع فرسودگی اتوبوس‌ها روبه‌رو است، گفت: تا زمانی که بخشی از کمبودها از سوی دولت جبران نشود، نمی‌توانیم اتوبوسی را از رده خارج کنیم و مجبوریم با اورهال و تعمیرات اتوبوس‌های فرسوده، آنها را به هر زحمتی شده در ناوگان حفظ کنیم. هرچند برای برخی از این اتوبوس‌ها به لحاظ شکل ظاهری و نظافت دیگر نمی‌توان کاری کرد. سنندجی درخصوص مخازن گاز اتوبوس‌های گازسوز هم توضیح داد: تمام مخازن گاز این اتوبوس‌ها، تست مخزن شده است و مشکلی در این رابطه وجود ندارد. البته تست مخازن با فرسودگی دو موضوع جدا است. به گفته وی، عمر تمام این اتوبوس‌ها بالای هشت سال است و سن فرسودگی را رد کرده‌اند.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی با بیان اینکه میانگین سن ناوگان اتوبوسرانی به ۵/ ۹ سال رسیده است، گفت: ما برای کاهش سن ناوگان و توسعه شبکه به اتوبوس‌های تازه نیاز داریم و نیاز فوری تهران برای نوسازی ناوگان، ۳ هزار و ۵۰۰ اتوبوس است. سنندجی خاطرنشان کرد: در عین حال اگر بخواهیم شبکه اتوبوسرانی را توسعه بدهیم به ۳ هزار و ۵۰۰ اتوبوس دیگر هم نیاز داریم. به این ترتیب در مجموع تهران به ۷ هزار اتوبوس جدید نیاز دارد.