تعرفه ورود به محدوده طرح ترافیک برای تمام گروه‌های سهمیه‌بگیر و مردم عادی برابر است و فقط چند گروه محدود شامل جانبازان و بیماران خاص، خبرنگاران و رانندگان آژانس و موسسات حمل بار مشمول مقداری تخفیف می‌شوند. این در حالی است که در نسخه قدیمی طرح ترافیک، شهروندان عادی که باید مجوز روزانه ورود به طرح ترافیک می‌خریدند، هزینه‌ای چند برابر سهمیه‌بگیران پرداخت می‌کردند. میزان تعرفه پرداختی هر شهروند به ازای هر روز بر اساس زمان ورود و خروج در محدوده محاسبه می‌شود، به این ترتیب که در صورت ورود به محدوده بین ساعت ۶:۳۰ تا ۱۰ صبح و خروج از محدوده در بازه ۱۶ تا ۲۰، باید بیشترین تعرفه پرداخت شود. این میزان برای کسانی که خودروی آنها معاینه فنی برتر اخذ کرده ۲۸ هزار و ۸۰۰ تومان و برای دارندگان معاینه فنی عادی ۳۶ هزار تومان است. در عین حال کمترین تعرفه پرداختی به کسانی تعلق می‌گیرد که در بازه زمانی غیرپیک یعنی از ساعت ۱۰ تا ۱۶ وارد محدوده طرح ترافیک شده و از آن خارج شوند. تعرفه این بازه زمانی برای خودروهای واجد معاینه فنی برتر ۱۳ هزار و ۴۴۰ تومان و برای سایر خودروها که معاینه فنی عادی دارند، ۱۶ هزار و ۸۰۰ تومان است.