به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمدسعید ایزدی گفت: مدیران معماری و شهرسازی استان‌های سراسر کشور باید به تحولات روز جمعیتی آگاه باشند.  وی با اعلام این مطلب که به نظر می‌رسد افق جمعیتی بیشتر شهرها در طرح‌های جامع به میزان پیش بینی شده نرسیده است، افزود: به نظر می‌رسد از سال ۹۰ تا ۹۵ روند تحولات جمعیتی در بیشتر شهرها رو به کاهش بوده است. هر چند شهرهایی مانند چابهار و بسیاری از شهرهای مرزی همچون بانه، مریوان و بسیاری از شهرها به‌دلیل ویژگی خاص خود از این جریان مستثنی هستند و قطعا تحولات جمعیتی‌شان با دیگر شهرها متفاوت است، اما به‌صورت عمومی این نظریه طرح می‌شود که از دهه ۸۰ به بعد تحولات جمعیتی مشابه آنچه در دهه ۷۰ و ۸۰ اتفاق افتاد رخ نداده است که ضرورت دارد این موضوع در تهیه طرح‌های شهری مدنظر قرار بگیرد.معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی با تاکید مجدد بر ضرورت درنظرگرفتن اطلاعات به‌روز جمعیتی در تمامی طرح‌های توسعه اعم از جامع، تفصیلی و هادی در استان‌های سراسر کشور اعلام کرد: انتظار داریم مدیران معماری و شهرسازی استان‌های کشور، در تهیه طرح‌های ویژه ملاحظات طرح‌های بالادستی را ملاک ‌عمل قرار دهند.