همین موضوع سبب شده تا بازار مسکن با سرعت تدریجی و آرام به دوره رونق پا بگذارد. به گفته مشاوران املاک در مناطق مختلف شهر در حال حاضر حضور متقاضیان مصرفی در بازار موجب شده تا خرید و فروش برای املاکی که با قیمت مناسب و متعارف در میان فایل‌های فروش قرار گرفته‌اند انجام شود. بررسی‌های میدانی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد در حال حاضر در تعداد زیادی از مناطق شهر تهران، املاک قیمت مناسب متناسب با توان خریداران آن منطقه وجود دارد و متقاضیان می‌توانند با جست‌وجوی مناسب خرید خود را در این فصل انجام دهند.

07 (2)