به گزارش خبرگزاری مهر، سمیع‌الله حسینی مکارم صبح دیروز در حاشیه بازدید از روند ساخت خط ۶ مترو گفت: این خط یکی از خطوط استراتژیک است که ۳۲ کیلومتر دارد و با الحاق ۵/ ۷ کیلومتر مسیر توسعه‌ای در جنوب این خط، طول آن به ۵/ ۳۹ کیلومتر می‌رسد و یکی از خطوطی است که در اقتصاد شهری و همچنین حمل و نقل مردم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. وی با بیان اینکه امیدواریم فاز یک این خط به طول ۱۰ کیلومتر تا پایان شهرویورماه افتتاح شود، اظهار کرد: بقیه خط نیز تا پایان سال جاری به بهره‌برداری می‌رسد و بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده تا حدود یک میلیون نفر مسافر به ظرفیت مترو اضافه می‌شود.

سرپرست شهرداری تهران با بیان اینکه خط ۶ مترو به‌طور کلی بیش از ۹۰ درصد پیشرفت داشته است، گفت: عملیات عمرانی انجام شده و در حال حاضر در بخش تجهیزات مترو هستیم که با تمهیدات اتخاذ شده در جلسه صبحگاهی روز گذشته معاون حمل و نقل قول داده‌اند که تا پایان شهریور ماه این خط تکمیل شود. وی با بیان اینکه یکی از مسائل اصلی در مترو تامین منابع مالی است، گفت: خوشبختانه با تمهیدات اندیشیده شده برای این خط تا پایان سال منابع تامین می‌شود. حسینی مکارم با بیان اینکه کل خط ۶ مترو تا پایان سال افتتاح می‌شود، گفت: فاز یک مترو از دولت آباد خواهد بود که ۲ ایستگاه تبادلی نیز در این میان قرار دارد که این خط را به خط ۲ و ۴ متصل می‌کند. وی در مورد سرانجام خط ۷ نیز با بیان اینکه این خط یکی از مهم‌ترین خطوط مترو است، گفت: بخشی از ایستگاه‌های این خط تا پایان اردیبهشت ماه افتتاح و بخش دیگری از ایستگاه‌های تعطیل شده با ایمن‌سازی طی ماه‌های آینده بهره‌برداری خواهد شد. سرپرست شهرداری تهران در مورد سرانجام انتشار اوراق مشارکت برای توسعه خطوط مترو تصریح کرد: ۷۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر شد و بانک عامل وشرکت تامین سرمایه نیز مشخص شدند و تا پایان خردادماه نیز ۱۳۰۰ میلیارد تومان دیگر آن منتشر می‌شود. وی با بیان اینکه توسعه مترو یکی از اهداف مهم مدیریت شهری است، گفت: ‌در حال حاضر سهم مترو در جابه‌جایی مسافر ۱۵ درصد است که امیدواریم با احداث خط ۶ و ۷ این عدد به ۲۵ درصد برسد. مکارم در مورد قرار گرفتنش در بین ۲۸ گزینه پست شهرداری تهران که روز گذشته اسامی‌شان منتشر شد، گفت: من سرپرست هستم و تا زمانی که شهردار جدید انتخاب شود تمام تلاش خود را انجام خواهم داد که در اداره شهر موفق شوم و مداخله‌ای در تصمیم‌گیری درخصوص شهرداری تهران نخواهم داشت.