در حال حاضر، آلودگی هوا چهارمین عامل عمده مرگ و میر در جهان است و پیش‌ از آن، مصرف سیگار، فشار خون بالا و رژیم غذایی به ترتیب در صدر علل مرگ و میر در جهان قرار دارند. بر این اساس، عمده مرگ و میرهای ناشی از آلودگی هوا نیز در کشورهای فقیرتر مشاهده می‌شود. بر پایه نتایج این بررسی، کشورهای هندوستان و چین به ترتیب با آمار مرگ و میر ۶۱/ ۱ میلیون نفر و ۵۸/ ۱ میلیون نفر در صدر کشورهای دارای بالاترین مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا قرار دارند. در این بررسی اما آمده است که وقتی آمار مرگ و میر بر اساس استاندارد سنی در هر صد هزار نفر به‌عنوان معیار سنجش قرار می‌گیرد، داستان بسیار متفاوت است. همان‌طور که در اینفوگرافی آمده و کشورهای منتخب را نشان می‌دهد، در سال ۲۰۱۶ آمار مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا به ازای هر صد هزار نفر در افغانستان بسیار بیشتر از هندوستان است. در واقع هوایی که مردم در افغانستان تنفس می‌کنند خیلی بیشتر از حمله نیروهای مهاجم یا حملات هوایی احتمال مرگ را برای آنها به ارمغان می‌آورد. در پایتخت افغانستان ژنراتورهای قدیمی چوب‌سوز و دود ناشی از سوزاندن پلاستیک‌ها در ترکیب با آلاینده‌های مملو از سربی که از وسایل نقلیه منتشر می‌شود، سمی خطرناک را در هوا می‌پراکند. البته این فقط مشکل افغانستان نیست و بسیاری از کشورهای فقیر دیگر نیز به آن گرفتارند. در اینفوگرافی همچنین تفاوت زیاد مرگ و میر بین آلوده‌ترین و پاک‌ترین کشورهای جهان نمایش داده شده است.  بر اساس این بررسی، کانادا در بین کشورهای مورد بررسی این موسسه، به‌عنوان پاک‌ترین کشور به لحاظ کمترین آمار مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا –بر اساس استانداردهای جمعیتی- معرفی شده است.

07-01