وی افزود: شرکت نوسازی اراضی عباس‌آباد با انجام پیگیری‌های لازم و بر اساس مستندات و محکماتی که در اختیار داشت، با بنیاد مستضعفان وارد رایزنی شد و بنیاد نیز همه همکاری‌های لازم را انجام داد تا بخش‌هایی از زمین‌هایی که سند آن به نام اراضی عباس‌آباد است، به این شرکت تحویل داده شود. حجازی با اشاره به آخرین وضعیت نقل و انتقال این اراضی تصریح کرد: در حال حاضر موضوع انتقال ۱۳۰ هکتار زمین از سوی بنیاد مستضعفان به شرکت اراضی عباس‌آباد در پروسه اداری است و مجموعه اداری و حقوقی این شرکت اقدامات لازم را انجام می دهد. مدیرعامل شرکت نوسازی اراضی عباس‌آباد با تاکید بر انجام رایزنی‌ها برای بازپس‌گیری بقیه زمین‌های این پهنه از سایر نهادها، گفت: شرکت نوسازی اراضی عباس‌آباد بر لزوم تحقق مدیریت یکپارچه در این پهنه تاکید دارد و این امر مستلزم همکاری تمام نهادها است. ما به دنبال این نیستیم که زمین کسی را تصاحب کنیم؛ اما تلاش می‌کنیم زمین خودمان را بر اساس مستندات یکپارچه کنیم.