به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن رسولی در جلسه دیروز شورای شهر تهران و در جریان ارائه گزارش درباره حساب‌های درآمد و هزینه شهرداری تهران (۶ ماه نخست سال ۱۳۹۶) اظهار کرد: شورای پنجم و شهردار منتخب از شهریور ماه آغاز به کار کرده و بخش عمده این گزارش (بالغ بر ۵ ماه) به عملکرد شهردار پیشین مربوط است. وی ارزیابی کلی خود را این‌طور بیان کرد: شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب شورا موظف بوده در برش عملکردی شش‌ماهه خود نسبت به تامین منابع در سقف ۸۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اقدام و به همین میزان مصارف خود را تنظیم و تعادل میان منابع و مصارف را برقرار کند؛ اما در ۶ ماه نخست سال گذشته شهرداری تهران توانست با تحقق ۷۳ درصد منابع، مبلغ ۶۵هزار و۶۷۶ میلیارد ریال تحصیل و مبلغ ۷۹هزار۲۶۲ میلیارد ریال هزینه کند. تحقق ۷۳ درصد منابع و ۸۹ درصد مصارف بودجه مصوب نشانگر آن است که شهرداری آن‌چنان که باید در مسیر انضباط و اجرای دقیق بودجه تلاشی نکرده و این روند نمونه‌ای است از آنچه در ۱۲ سال گذشته بر منابع و مصارف شهرداری گذشته است.