۲۰به گزارش «دنیای اقتصاد» مطابق با بررسی‌های انجام شده از سوی تیم جدید مدیریت شهری، شهرداری تهران در وضعیتی سکان اداره پایتخت را از مدیریت قبلی تحویل گرفت که ۱۶ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها و ۹ هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بدهی قطعی دارد که علاوه‌بر ۲۵ هزار میلیارد تومان بدهی قطعی، ۵ هزار میلیارد تومان نیز تا این لحظه به‌عنوان بدهی به پروژه‌های باز شهرداری شناسایی شده است. پروژه‌های باز به معنی پروژه‌هایی است که هنوز تعیین تکلیف نهایی نشده‌اند.

البته بار مالی سنگین شهرداری تهران در دوره جدید که میراث مدیران قبلی است فقط به «بدهی»ها محدود نمی‌شود. در حال‌حاضر مجموع «تعهد» مالی شهرداری به پیمانکاران در انواع پروژه‌های مستمر و غیرمستمر در دست اجرا در شهر رقمی معادل ۲۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است. از مجموع این بدهی و تعهدات، مدیریت شهری پایتخت رقمی بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان از بدهی خود به بانک‌ها و پیمانکاران را تسویه کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد منابع مالی برای تسویه این رقم از بدهی از دو محل اصلی تامین شده است. به این معنا که از مجموع رقم ۵ هزار میلیارد تومان تسویه شده، رقمی در حدود ۲ هزار میلیارد تومان از محل صرفه‌جویی در هزینه‌کردهای سال گذشته به‌دست آمده و صرف پرداخت به طلب پیمانکاران شده است و مابقی رقم به روش غیر نقد صرف پرداخت بدهی شهرداری به یک بانک شده است.