میانگین غلظت روزانه آلاینده ذرات معلق کوچکتر از ۱۰ میکرون (PM ۱۰) در ایستگاه‌های شرکت کنترل کیفیت هوا نیز نتایج مشابهی را نشان می‌دهد؛ به‌گونه‌ای که در تمامی روزهای این بازه زمانی غلظت روزانه این آلاینده فراتر از مدت مشابه سال گذشته قرار داشته و در روز ۵ فروردین ماه، به دلیل افزایش سرعت باد و وقوع پدیده گرد و غبار، شاهد افزایش ریزگردها و به دنبال آن افزایش غلظت این آلاینده به میزان بیش از ۶ برابر غلظت آن در سال گذشته بوده‌ایم. این در حالی است که غلظت آلاینده مونوکسید کربن که با میزان ترافیک ارتباط مستقیم دارد، در ۱۴ روز نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش‌یافته که نشان می‌دهد تغییر در الگوی ترافیکی شهر تهران به کاهش آلودگی هوا منجر شده اما تحت‌تاثیر پدیده گرد و غبار هوا در این ایام، هوا ناسالم شد.