کامران سلطانی در گفت‌وگو با شهرنوشت، درخصوص رویکردهای تدوین بودجه مناطق در سال ۹۷ عنوان کرد: در دو سال گذشته با توجه به اینکه شهرداری تهران منابع محدودی داشت، رویکرد تنظیم بودجه تغییر یافت و انقباضی شد. در سال جاری نیز تاکنون منابع ما طبق پیش‌بینی‌هایی که داشتیم، محقق نشده است. به همین دلیل بودجه سال آینده در بخش منابع و مصارف انقباضی است. معاون نظارت و اجرای بودجه مناطق اداره کل برنامه و بودجه با اشاره به ارائه چند سناریوی مختلف در تهیه بودجه انقباضی شهرداری عنوان کرد: پس از بررسی این سناریوها، بهینه‌ترین را انتخاب کردیم. در این سناریو اول هزینه‌های اجتناب ناپذیر را دیدیم که بیشتر در معاونت‌ها هستند، ولی همان ردیف‌های هزینه‌ای هم که در مناطق بود، دارای مبالغ اندکی بود. چرا که بیشتر از جنس برنامه و فعالیت بودند، در نتیجه آنها را کاهش دادیم. وی افزود: سپس سراغ پروژه‌های مستمر نظیر تعویض جدول و... که در مناطق همه‌ساله تکرار می‌شوند، رفتیم؛ در مرحله اول یک کاهش ۳۰ درصدی برای این موارد در نظر گرفتیم. دستور شهردار تهران این بود که رویکرد کلی تدوین بودجه به گونه‌ای باشد که فعالیت‌های عمرانی در سطح شهر متوقف نشود و در عین حال علاوه بر صرفه‌جویی، کیفیت نگه داشت شهر نیز کاهش پیدا نکند.

سلطانی با اشاره به بررسی‌های صورت گرفته درخصوص مساله هزینه نگه‌داشت شهر عنوان کرد: با بررسی‌هایی که داشتیم، مشخص شد اگر ۳۰ درصد از پروژه‌های مستمر نیز کاهش پیدا کنند، روی وضعیت نگه داشت شهر تاثیری ندارند. به همین دلیل در مرحله اول تصمیم گرفته شد پروژه‌های مستمر شهر تا سطح ۳۰ درصد کاهش پیدا کند. وی ویژگی دیگر بودجه مناطق را کاهش کمک‌های مناطق دانست و گفت: هم در مصوبه الزامات تدوین بودجه که شورای شهر تصویب کرده بود و هم در بخشنامه بودجه شهردار تهران، تصریح شده بود که کمک‌ها و وظایفی که مرتبط با ماموریت‌های ذاتی و اصلی شهرداری تهران نیستند، کاهش پیدا کند. سلطانی با اشاره به اینکه مجموعا در این بخش کاهش ۵۰ درصدی داشتیم، تصریح کرد: به‌طور مثال کمک به یک بنیاد و موسسه خاصی که در راستای وظایف ذاتی شهرداری نبوده و لزومی نداشته که شهرداری به آن کمک کند کاهش پیدا خواهد کرد؛ بسیاری از این مراکز در سال‌های قبل از شهرداری کمک دریافت می‌کردند که این مساله به مرور به روال تبدیل شد. وی نکته بعدی رویکرد بودجه را درخصوص پروژه‌های غیر مستمر دانست و با اشاره به تقسیم‌بندی آنها گفت: امسال برای اولین بار پروژه‌های غیرمستمر را براساس بازدیدها و نظارت‌هایی که در طول سال از آنها داشتیم، تقسیم بندی کردیم. در این بررسی‌ها مشخص شد که کدام پروژه‌ها تاکنون خاتمه پیدا کرده، کدام پروژه‌ها تا انتهای سال خاتمه می‌یابند و کدام پروژه‌ها اگر منابع مکفی به آنها اختصاص یابد، قابلیت خاتمه تا سال بعد نیز دارند. همچنین در بررسی‌های خود نسبت به شناسایی پروژه‌هایی که قابلیت اتمام در سال جاری و سال آینده ندارند هم اقدام شد. معاون نظارت و اجرای بودجه مناطق اداره کل برنامه و بودجه افزود: حتی برخی پروژه‌هایی نیز وجود داشت که با وجود به پایان رسیدن در سه سال گذشته، کماکان در ردیف‌های بودجه برای آن اعتبار مشخص می‌شد. خوشبختانه تمامی این موارد را پس از شناسایی احصا  و حذف کردیم.