بررسی جداول درآمدی مربوط به ۹ ماه نخست سال جاری مشخص می‌کند دو ردیف درآمدی در مقایسه با سایر ردیف‌های بودجه نقش بیشتری در افزایش میزان تحقق درآمد‌ها در سه فصل ابتدایی سال جاری داشته‌اند. یکی از این دو ردیف افزایش میزان تحقق درآمد از محل مالیات ارزش افزوده به عنوان مهم‌ترین ردیف درآمدهای پایدار شهرداری است. این گزارش نشان می‌دهد میزان تحقق درآمدهای حاصل از مالیات ارزش افزوده از ۸۸ درصد در نیمه نخست سال جاری به ۱۰۱ درصد در ۹ ماه امسال نسبت به میزان پیش‌بینی شده برای این بازه زمانی افزایش داشته است. از این رو به نظر می‌رسد سهم پرداخت این نوع درآمد پایدار در سه ماه سوم سال‌جاری افزایش داشته است.

افزایش سهم درآمدی مالیات ارزش افزوده در ۹ ماه نخست سال‌جاری سبب شده تا مجموع درآمدهای پایدار شهرداری در این مدت نسبت به میزان پیش‌بینی‌شده برای ۹ ماه ابتدایی سال جاری به میزان ۹۰ درصد محقق شود. این در حالی است که در نیمه نخست سال‌جاری میزان تحقق درآمدهای پایدار شهری در سطح ۷۹ درصد بوده است. دیگر ردیف درآمدی که سهم آن در ۹ ماه سال‌جاری نسبت به ۶ ماه نخست افزایش پیدا کرده «تسهیلات دریافتی از بانک‌ها» بوده است. میزان تحقق این ردیف درآمدی از ۵۱ درصد در نیمه نخست سال جاری به ۱۱۳ درصد در ۹ ماه سال‌جاری رسیده است. به این معنی که درآمد شهرداری از این محل از میزان پیش‌بینی شده برای ۹ ماه امسال فراتر رفته که نشان‌دهنده آن است که شهرداری برای جبران کمبود منابع درآمدی خود در سایر بخش‌ها به این ردیف درآمدی روی آورده است.

این در حالی است که میزان تحقق درآمدهای شهرداری از محل «عوارض شهرسازی» در ۹ ماه امسال نسبت به ۶ ماه نخست کاهش داشته است. جدول میزان تحقق درآمدی شهرداری تهران در ۹ ماه نخست امسال حاکی از آن است که اگرچه در ۶ ماه نخست امسال میزان تحقق درآمد شهرداری از محل عوارض شهرسازی معادل ۹۵ درصد سهم پیش‌‌بینی شده برای ۶ ماه بوده است، اما درآمدهای شهرداری از این محل در سه فصل ابتدایی سال جاری به سطح ۹۱ درصد کاهش پیدا کرده است. به گفته کارشناسان شهری، کاهش سطح درآمدی شهرداری تهران از محل عوارض شهرسازی طبیعی است؛ چراکه هرسال در فصل پاییز حجم ساخت‌وساز کمتری نسبت به نیمه نخست سال صورت می‌گیرد.