حجت‌الله میرزایی روز گذشته با حضور در صحن علنی شورای شهر تهران به تشریح جزئیات و تغییر رویکردهای برنامه سوم شهر تهران پرداخت و گفت: طی سال‌های گذشته منابع اصلی اداره شهر تهران از طریق سازندگان تامین و این عده الگوی خاصی از اقتصاد سیاسی را در شهر تحمیل کرده بودند. او با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد تامین منابع شهرداری تهران به عوارض ساخت و ساز متکی شده بود، اظهار کرد: این درحالی است که میزان عوارض حاصل از مشارکت مردم تنها ۳ درصد است، در صورتی که در سایر شهرها این میزان به ۳۰ درصد می‌رسد. او با اشاره به اینکه هویت به هم ریخته پایتخت محصول نظام مالیه نادرست است، گفت: الگوی حاکم بر تامین منابع مالی اداره پایتخت سبب شده بود به جای مشارکت ۹ میلیون شهروند در اداره شهر، عده معدودی شامل ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار سازنده از طریق پرداخت عوارض حاصل از تراکم بر شهر سایه انداخته بودند. میرزایی اتکای بیش از حد به پروژه محوری و ساخت و ساز را یکی از اشکالات مدیریت شهری پیشین عنوان و تصریح کرد: این روند براساس منافع گروه‌های خاص و بدون ارزیابی پیوست‌های اجتماعی شکل گرفته است. او با اشاره به اینکه الگوی توسعه شهر تهران مدیرمحور، شهردارمحور و غیرمشارکتی بوده است، اظهار کرد: از نخستین سال مدیریت شهری سابق، شهردارمحوری و اتکا به ویژگی‌های شخصی وی روز به روز افزایش یافت. معاون برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهردار تهران اضافه کرد: متاسفانه در گذشته بخش بزرگی از پروژه‌ها نه براساس منافع شهروندان، بلکه براساس منافع گروه‌ها طراحی و اجرا شده است.