به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، احمد اصغری مهرآبادی گفت: پیگیر رفع مشکلات مسکن مهر و تکمیل عملیات ساخت پروژه‌های مسکن مهر بدون معارض و نیمه‌تمام تا پایان امسال هستیم. مهرآبادی بر مشارکت همه‌جانبه شرکت‌های خدمات‌رسان تاکید کرد و ادامه داد: در حال حاضر در ساخت واحدهای مسکن مهر مشکلی وجود ندارد و مشکل عمده در تامین خدمات زیربنایی و روبنایی به ویژه کمبود مراکز خدماتی و آموزشی است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۷۰ هزار واحد مسکن مهر در استان‌های مختلف در دست ساخت قرار دارد، ادامه داد: هزار میلیارد تومان اعتبار برای تامین خدمات زیربنایی، روبنایی و آماده‌سازی و محوطه‌سازی پروژه‌های مسکن مهر لازم است. به گزارش «دنیای اقتصاد» هم‌اکنون نزدیک به ۱۰۰ هزار واحد مسکن مهر به دلیل مشکلات حقوقی، فقدان متقاضی و... تکمیل نشده و قابل بهره‌برداری نیستند.