به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران، مهدی پندار با بیان اینکه در بودجه سال ۹۷ بیشتر روی درآمدهای شهرداری تکیه می‌شود، تصریح کرد: تعدادی از سازمان‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه شهرداری تهران درآمدهایی دارند که تاکنون میزان آن شفاف نبوده و این درآمد به حساب این سازمان‌ها و شرکت‌ها واریز می‌شده، در صورتی که نتیجه فعالیت براساس خدمات ارائه شده آنها نبوده است. وی افزود: برای مثال سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از طریق فروش آرم که وظیفه حاکمیتی شهرداری تهران است درآمدهایی دارد که باید به خزانه شهرداری وارد شود.  پندار اضافه کرد: سازمان زیباسازی نیز باید درآمدهای حاصل از اجاره تابلوها و بیلبوردهای سطح شهر را به خزانه کل شهرداری تهران واریز کند؛ زیرا این درآمد نتیجه خدمات سازمان زیباسازی نیست بلکه نمای شهر تهران است که در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد.  وی با اشاره به ایجاد اداره کل خزانه‌داری شهرداری تهران تا پایان امسال گفت: این درآمدها به همان خزانه کل واریز و براساس نظر شهردار تهران نیز ردیف درآمد هزینه برای آنها ایجاد می‌شود.  مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تهران یادآور شد: در تبصره‌های بودجه ذکر می‌شود که این ردیف درآمد هزینه است و متناسب با تحقق منابع عمومی که به خزانه واریز می‌شود هزینه‌های شرکت‌ها تامین خواهد شد.  وی خاطرنشان کرد: به این ترتیب قسمت درآمدی شهرداری تهران نسبت به سنوات گذشته تقویت خواهد شد. پندار تصریح کرد: اینکه درآمد سازمان‌ها و شرکت‌ها به حساب سازمان‌ها واریز و درآمد و هزینه از هم کم شود، نشان دهنده سودی خواهد بود که باید مالیات آن پرداخت شود درصورتی که این درآمد در نتیجه خدمات این سازمان‌ها و شرکت‌ها نیست.  پندار تاکید کرد: به‌رغم اینکه براساس ماده ۶ قانون برنامه پنج ساله ششم بیش از ۲ هزار میلیارد تومان از درآمدهای شهرداری تهران از محل مالیات ارزش افزوده کاهش پیدا کرده که از جمله درآمدهای پایدار شهرداری تهران بوده است، براساس تدابیر اتخاذ شده که برای سال آینده در نظر گرفته شده، ردیف‌های هزینه‌ای درحداقل ممکن کاهش پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه با سیاست‌های اتخاذ شده درآمدها بیش از سال گذشته پیش‌‌بینی می‌شود، تصریح کرد: بنابراین براساس آنچه در بودجه سال ۹۷ در نظر گرفته شده، تراز عملیاتی شهرداری تهران مثبت خواهد بود.