روز گذشته معاون شهردار تهران تمام پرسش‌های هفته قبل اعضای شورا را به‌صورت گزارش مکتوب ۷۱ صفحه‌ای پاسخ داد و در عین حال با حضور در جلسه علنی شورا پاسخ‌ها را به‌صورت شفاهی مطرح کرد. این نحوه پاسخ‌دهی معاون شهردار تهران دو ویژگی مهم دارد: اول آنکه نظارت‌پذیر شدن شهرداری در دوره جدید مدیریت شهری را نشان می‌دهد و دوم آنکه معاونت حمل و نقل و ترافیک خود را به انجام یکسری از تکالیف موظف می‌داند و اقدامات مقدماتی برای اجرای آنها را آغاز کرده است.