احمد صادقی، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران اظهار کرد: عمده علت آمادگی زیر صفر شهر تهران در برابر زلزله به نبود طرح جامع و به روز مدیریت بحران بازمی‌گردد اما کماکان بر اساس قوانین و مصوبات سال‌های گذشته از سوی دولت و نهادهای قانون گذار آمادگی دستگاه‌ها قابل ارزیابی است.

به گزارش «ایسنا» صادقی در نشست فوق‌العاده شورای هماهنگی مدیریت بحران شهر تهران، به تشریح قوانین و مصوبات بالادستی موجود که بر آمادگی و تقویت زیرساخت‌های سازمان‌ها و نهادهای مسوول پایتخت در برابر زلزله تاکید دارد، پرداخت. وی با اشاره به مصوبه سال جاری دولت در حوزه تقویت مدیریت بحران پایتخت گفت: برخی از تکالیف تصریح شده در مصوبات بیش از یک دهه گذشته مغفول مانده است و سازمان بازرسی می‌تواند در این خصوص ورود کند.