افزون بر عوامل انسانی آلودگی هوا در آبان که در صدر آنها منابع متحرک (وسایل نقلیه موتوری) با سهم بیش از ۸۰ درصدی از تولید آلاینده‌ها قرار دارد، آلودگی تاریخی آبان امسال در تهران عامل طبیعی مهمی هم داشت که سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده است. بر اساس اعلام این سازمان، متوسط بارش آبان ماه در حوزه عملکرد آب منطقه‌ای تهران (با احتساب سدهای استان تهران) ۲ میلی‌متر بوده که نسبت به بارندگی ۰۱/ ۲۴ میلی‌متری سال آبی گذشته و ۷/ ۳۷ میلی‌متری متوسط بلندمدت، به ترتیب با کاهش ۹۲ و ۹۵ درصدی همراه بوده است.از آنجاکه اغلب بارش باران با ناپایداری جوی به خصوص وزش باد همراه است، فقدان بارش در ماه گذشته سبب شد تهرانی‌ها ۲۴ روز هوای ناسالم تنفس کنند.