به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمدسعید ایزدی در سومین نشست توسعه شهری با موضوع شهرسازی در دولت دوازدهم، با تاکید بر اینکه برنامه‌های دولت در حوزه شهری باید از یک مفهوم کلان در ابعاد سرزمینی برخوردار باشد، گفت: برای این منظور مدتی است مفهوم «ایران‌شهر» را در وزارت راه و شهرسازی دنبال می‌کنیم. ایران‌شهر یک مفهوم نظری نیست و سعی دارد مفهوم توسعه را جهت دهد و راهبردهای اصلی آن را تعیین کند. وی با اشاره به اولویت تدوین سند ملی سیاست‌های شهری در وزارت راه و شهرسازی گفت: با تدوین این سند سیاست‌های ما با نیروهای موثر بر توسعه شهر هم‌راستا خواهد شد.  وی با بیان اینکه حتی کشورهای همجوار نیز از سند سیاست‌های ملی برخوردار هستند، گفت: سند ملی می‌تواند اسناد تکمیلی در حوزه حمل‌ونقل، مسکن، زمین، بازآفرینی شهری و سایر مباحث مرتبط با توسعه را در دل خود جای دهد که بدون شک حوزه‌هایی که عملیاتی بوده و شرایط را از اوضاع بحرانی به وضعیت آرام‌تری تغییر می‌دهد، در اولویت خواهد بود. وی دومین اولویت حوزه معماری و شهرسازی را تجدیدنظر در محتوا، فرآیند و ساختار و تشکیلات طرح‌های توسعه شهری در نظام برنامه‌ریزی و طرح‌ریزی شهری دانست و تاکید کرد: برخی راه‌حل‌ها در مقیاس خرد و عملیاتی با اسناد بالادستی مغایرت دارد. از این رو بازنگری در اسناد بالادستی شامل طرح‌های جامع و تفصیلی ضروری است.  ایزدی با بیان اینکه بازنگری در طرح جامع به دو تا سه سال زمان نیاز دارد، تاکید کرد: قصد نداریم طرحی به غیر از طرح‌های تجربه شده را پیشنهاد کنیم و قطعا در مسیر پیش‌رو به کمک آسیب‌شناسی‌های صورت گرفته، برای رفع ناکارآمدی‌ها تلاش خواهیم کرد.