به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی کرونی، با اشاره به جزئیات جلسه کمیسیون حمل‌ونقل شورا گفت: در این جلسه معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران به همراه مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی حضور داشتند و چند اتوبوس که بدنه آنها تبلیغاتی بود نیز به شورا آورده شد و اعضا داخل اتوبوس‌ها رفتند تا تاثیر این نوع تبلیغات را بر دید مسافران ارزیابی کنند. وی ادامه داد: در داخل اتوبوس‌ها فضای بیرونی مشخص است؛ اما در شب که خیابان‌ها تاریک است مشکل دید وجود دارد و مسافران اذیت می‌شوند. بنابراین قول داده شد در زمان کوتاهی این نوع مشکلات تبلیغات بدنه اتوبوس‌ها برطرف شود.

کرونی با تاکید بر اینکه تبلیغات بدنه اتوبوس‌ها حذف نمی‌شود؛ اما اصلاح خواهد شد، گفت: در تمامی دنیا این نوع تبلیغات وجود دارد اما باید مشکلات آنها را برطرف کرد. اجرای تبلیغات بر عهده سازمان زیباسازی است؛ اما درآمد حاصل از آن متعلق به شرکت واحد است و صرف نگهداری اتوبوس‌ها می‌شود. او در پاسخ به این پرسش که تاکنون پلیس به این نوع تبلیغات ورود پیدا کرده است یا خیر،  گفت: پلیس بر این مساله ورود نکرده در دنیا نیز این نوع تبلیغ وجود دارد و راهور تاکنون موضعی درخصوص تبلیغات بدنه اتوبوس‌ها نداشته است.