نتایج این نظر سنجی نشان می‌دهد اکثریت شهروندان تهرانی به رغم آنکه از ویترین پایتخت(پروژه‌های عمران انجام شده در تهران در یک دهه اخیر)رضایت دارند اما از پشت این ویترین به معنی آثار اجرای پروژه‌ها و کیفیت زندگی در شهر، اعلام نارضایتی می‌کنند. در قالب نتایج این نظرسنجی آمده است اکثریت مردم شهر تهران، معتقدند وضعیت اتوبوس و مترو، زیباسازی و عملکرد مدیریت شهری بهتر شده اما ترافیک، آلودگی هوا، آسیب‌های اجتماعی، فساد اداری و بی‌قاعدگی در ساخت‌وساز بدتر شده است. در این نظرسنجی پایتخت‌نشینان به مدیریت شهری از ۲۰ نمره ۱۳ داده‌اند. علاوه بر این شرکت‌کننده‌ها در این نظرسنجی در پاسخ به یک پرسش درباره میزان راحتی در تهران از ۲۰، نمره ۱۲ داده‌اند.

07-02