وی افزود: البته بیشتر این افزایش بودجه در بدنه اجرایی هزینه می‌شود و این موضوع حاکی از افزایش نیرو در این نهاد است. سخنگوی شورای شهر تهران ادامه داد: البته فعالیت‌های عمرانی نیز از دیگر دلایل افزایش بودجه تهران است و ما پروژه‌های عمرانی بسیاری را طی سال‌های گذشته در این شهر اجرا کرده ایم. اعطا با بیان اینکه در کشورهای دیگر بافت‌های شهری تقریبا تثبیت شده‌اند، گفت: متاسفانه در تهران ما هنوز به ثبات در این بافت نرسیده‌ایم ضمن اینکه معتقدیم بسیاری از پروژه‌ها نیز توجیه اقتصادی نداشته است. وی تاکید کرد: در کل تهران بسیار گران اداره می‌شود. سخنگوی شورای شهر تهران همچنین درباره برخی اخبار در فضای مجازی مربوط به هزینه تبلت‌های خریداری شده و ماشین‌های گران قیمت گفت: قیمت مربوط به تبلت هزینه تامین بوده نه قیمت واقعی. وی درباره ماشین‌ها نیز گفت: ماشین‌های شورا اجاره‌ای‌ هستند و ماهانه ۸۰میلیون تومان بابت آنها پرداخت می‌شد اما تصمیم ما این است با خرید ماشین جدید این اجاره بها پرداخت نشود.