به گزارش «دنیای اقتصاد» محمد علیخانی که یکی از مخالفان مدیریت ترافیک صرفا از طریق اعمال محدودیت تردد خودروها است و طرح‌هایی از قبیل زوج و فرد را صرفا مسکن موقتی می‌داند، اعتقاد دارد دولت با وضع عوارض از مصرف بنزین می‌تواند نقش مهمی در کاهش ترافیک و آلودگی هوا داشته باشد. وی با بیان اینکه حل مشکلات تهران از عهده شهرداری به تنهایی خارج است و دولت باید به کمک مدیریت شهری بیاید و هزینه استقرار خود در پایتخت را که حق شهروندان تهرانی است، بپردازد، گفت: دولت می‌تواند با وضع سرفصل‌های عوارض جدید که از اختیار شهرداری خارج است، برای مدیریت شهری منبع درآمد پایدار ایجاد کند. وی با بیان اینکه روزانه ۱۵ میلیون لیتر بنزین در تهران مصرف می‌شود، گفت: دولت می‌تواند درصدی از فروش بنزین را به‌عنوان عوارض به اجرای طرح‌های کاهش آلودگی هوا اختصاص دهد.