به گزارش خبرگزاری خانه ملت، بر اساس این گزارش، رئیس شورای شهر تهران و روسای کمیسیون‌های تخصصی این شورا، گزارشی از برنامه‌ها، اولویت‌ها و مسائل کاری خود به لاریجانی ارائه کردند. رئیس شورای شهر تهران و روسای کمیسیون‌های تخصصی شورا در این دیدار با اشاره به ضرورت وجود درآمدهای پایدار برای شهرداری از رئیس مجلس درخواست کردند که برای انجام پروژه‌های شهری باید شرایطی فراهم شود که شهرداری بتواند درآمدهای پایدار کسب کند. اعضای شورای شهر تهران همچنین در این دیدار از رئیس مجلس درخواست کردند که مجلس در زمینه مقابله با آلودگی‌های هوا و زیست محیط، رسیدگی‌ به آسیب‌های اجتماعی، نوسازی بافت فرسوده، مشکلات حمل‌ونقل شهری، هویت بخشی معماری شهری و رفع کمبود منابع برای تامین اتوبوس و واگن برای حمل‌ونقل ریلی حمایت‌های لازم را داشته باشد. رئیس مجلس شورای اسلامی پس از شنیدن سخنان اعضای شورای شهر اسلامی تهران گفت: مجلس از بعد تقنینی حمایت‌های لازم را انجام می‌دهد تا عملکرد شورا ارتقا یابد و در این رابطه مساعدت‌های لازم به عمل خواهد آمد. لاریجانی در این دیدار افزود: باید به مشکلات ترافیکی و آلودگی‌های زیست محیطی شهر تهران رسیدگی جدی شود. رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت توجه به موضوع هویت‌بخشی معماری شهری گفت: نوسازی بافت فرسوده باید مد نظر باشد و همچنین از تمامی ظرفیت‌ها استفاده شود که به آسیب‌های اجتماعی شهر تهران رسیدگی شود. لاریجانی استفاده از اعتبارات خارجی برای حل مشکل حمل‌ونقل شهری و پسماند را ازجمله راه‌های رفع مشکل شهر تهران دانستند.