براساس این یادداشت تفاهم دو پایتخت در راستای افزایش تبادل اطلاعات، دانش و تجارب خود در زمینه‌های مورد علاقه طرفین شامل حمل‌ونقل، بهبود کیفیت هوا، فرهنگ، بهداشت عمومی، تامین آب و توسعه فاضلاب همکاری خواهند داشت. همچنین تهران و سئول با حمایت شرکت‌ها و سازمان‌های خصوصی فعال در عرصه تجارت و سرمایه‌گذاری، در راستای تبادل فناوری و گسترش همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری مالی تلاش خواهند کرد. در راستای این یادداشت تفاهم همکاری‌ها در حوزه تبادلات فرهنگی و گردشگری نیز افزایش خواهد یافت.