به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور با تبیین پیچیدگی‌های مسوولیت این شورا برای دبیر جدید شورای عالی شهرسازی به تعارض جدی مسوولیت نظارت و قائم مقامی یک سازمان اشاره کرد و گفت: قاعدتا دولت همچنان که رئیس محترم جمهور نیز بر آن تاکید دارند حافظ حقوق شهروندان است و باید از حقوق شهروندان دفاع کند. نماینده دولت در مناطق ایران، وزارت کشور، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها هستند که باید حفظ حقوق شهروندان و حفظ حقوق مردم را به نمایندگی از رئیس‌جمهور و کل دولت، نمایندگی کنند. قاعدتا این مفهوم نظارت با مفهوم قائم مقامی در تعارض جدی است.

او ادامه داد: کسی نمی‌تواند در جایی که می‌خواهد نظارت کند قائم‌مقام همان‌جا باشد. این یک مساله بسیار پیچیده‌ است که به‌تدریج طی چندین دهه شهرداری را تبدیل به حیاط خلوت استانداری‌ها و فرمانداری کرد و به جای آنکه استانداری‌ها و فرمانداری‌های مختلف بیایند و بر شهرداری‌ها نظارت کنند و دنبال حقوق مردم و شهروندان باشند به دلیل آنکه خود مسوولیت قائم‌مقامی داشتند تبدیل به پشتیبان بی‌انضباطی در شهر شدند. این یک ریشه تاریخی دارد و ربطی به هیچ دولت و هیچ وزیری ندارد.  او تصریح کرد: براساس گزارش ارائه شده در کمیسیون امور زیربنایی دولت موجود به‌تدریج از اواخر دهه ۶۰ گرایش به سمت بی‌انضباطی، فروش مقررات و بی‌توجهی به عدم رعایت مقررات در شهرها رویه شد. البته در دهه ۸۰ به اوج خود رسید و در ۱۰ سال گذشته در مرحله اوج عدم رعایت مقررات بودیم. رئیس شورای‌عالی شهرساز‌ی ومعماری ایران تاکید کرد: هیچ‌وقت مسوولان استان‌ها و فرمانداری‌ها مانع تخلفات نبودند و در کل این چند دهه به هیچ وجه استانداری‌ها و فرمانداری‌ها مانع تخلفات نبودند. این مساله را از این جهت مطرح می‌کنم که ما مشکل ساختاری در مدیریت‌شهری در ایران داریم که این ساختار دارای عیب بنیادین و مانع اساسی است.

آخوندی گفت: مقامات استانی اگر تخلفی در مدیریت صنعت، مدیریت آب، مدیریت راه، مدیریت برق و امثالهم ببینند سریعا حساسیت نشان می‌دهند اما شهرداری چون حیاط خلوت است معمولا پوشش گذاشته می‌شود. این مشکلی جدی است که به شکل ساختاری هرکسی که می‌خواهد مسوولیتی در شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران داشته باشد با این مساله بلافاصله مواجه می‌شود که مساله بسیار پیچیده و سختی است و اینها از جنبه حاکمیتی قابل بررسی است.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: وقتی وارد جنبه‌های عملیاتی می‌شویم بحث سوداگری ‌شهری را می‌بینیم و عده‌ای که اساسا می‌توانند با معامله و خرید و فروش ضابطه، میلیاردها تومان پول را جابه‌جا کنند و میلیاردها تومان منافع برای خود ایجاد کنند قاعدتا به راحتی تسلیم انضباط شهری نمی‌شوند. به این سادگی نیست که عده‌ای از این همه منافع دست بردارند.

آخوندی تاکید کرد: وقتی ما مشکل را به‌صورت تئوریک مطرح می‌کنیم همه با آن موافقت دارند اما وقتی می‌خواهیم وارد عمل شویم با هزاران مقاومت پیچیده مواجه می‌شویم. با مقاومت‌هایی روبه‌رو می‌شویم که اساسا حتی پیدا کردن رابطه مقاومت‌ها بسیار دشوار است. برای اینکه رابطه‌ها را پیدا کنیم و ببینیم که این مقاومت از کجا دارد سرچشمه می‌گیرد با دشواری‌هایی مواجه می‌شویم. زیرا ممکن است جایی را اصلاح کنید و ببینید که مقاومتی در جایی دیگر در حال رخ دادن است و نتوانید رابطه این مقاومت‌ها را با هم پیدا کنید. او ادامه داد: برای من بسیار روشن است که مجموعه مقاومت‌ها عمدتا به سوداگری شهری برمی‌گردد. سوداگری شهری که مبنایش فروش حقوق، ضوابط و قوانین شهری است که ریشه تمامی مقاومت‌ها است.