به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حبیب‌الله طاهرخانی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، گفت: مدیریت بهینه منابع یکی از اولویت‌های ما در شهرهای جدید خواهد بود؛در این زمینه تلاش می‌کنیم نوآوری‌های جدید را چه در شهرهای جدید و چه در واحدهای مسکونی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی داشته باشیم و حتی برای سایر شهرها الگو شویم.

وی افزود: کمبود آب، مساله ملی کشور است که عمده آن هم در بخش مسکونی و شهرنشینی مصرف می‌شود.

در این‌خصوص سه برنامه اصلی در شهرهای جدید شامل استفاده از آب‌های خاکستری برای استفاده مجدد از آب‌های مصرفی در فضای سبز، توسعه تصفیه‌خانه‌های فاضلاب و استفاده بهینه از آب‌های سطحی را دنبال می‌کنیم.