دنیای اقتصاد: رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با انتقاد از اینکه در سال‌های گذشته حجم عمده درآمدهای شهرداری تهران به بزرگراه‌سازی اختصاص یافته است، گفت: این روند موجب عقب‌ماندگی بسیاری از برنامه‌های شهری و عمرانی دیگر شده و در نتیجه برخی از مشکلات تهران حل‌نشده باقی مانده است. به گزارش «دنیای اقتصاد»، رحمت‌الله حافظی در نشست خبری روز گذشته خود با انتقاد از اصرار عده‌ای به افزایش سقف بودجه سنواتی شهرداری تهران، به کاهش بودجه مصوب شهرداری در سال گذشته که نتیجه پافشاری شورای شهر بود، اشاره کرد و گفت: ۴۴ درصد از درآمدهای شهرداری تهران در سال جاری از محل تراکم‌فروشی و تغییر کاربری حاصل شده است. وی با اشاره به اینکه بودجه مصوب شهرداری تهران در سال جاری ۱۷هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است که با احتساب تبصره‌ها به ۳۷هزار میلیارد تومان می‌رسد، گفت: تنها ۶ ‌هزار میلیارد تومان از این رقم از محل درآمدهای پایدار تامین می‌شود. به گفته وی، سهم مالیات ارزش افزوده از تامین درآمدهای پایدار شهرداری تهران ۵۰ درصد است.