وزیر راه‌وشهرسازی با اشاره به وضعیت پرچالشی که هم اکنون شهرهای ایران به‌خصوص کلان‌شهرها با آن مواجهند، گفت: در همین زمستان امسال دیدید که برای نفس کشیدن در تهران با مشکل جدی مواجه بودیم؛ در حال حاضر نیز امکان زندگی در تهران از جهت منابع زیستی و هم از جهت روابط اقتصادی وجود ندارد. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه‌و‌شهرسازی، عباس آخوندی روز گذشته تصریح کرد: ما نزدیک به ۵ میلیون فقیر در پیرامون مجموعه شهری تهران بزرگ با ۱۲ تا ۱۳ میلیون نفر جمعیت داریم. از جهت انواع بزه‌ها هم نیازی به گفتن نیست. وجود از هم‌گسیختگی اجتماعی و بحران هویت در تهران و دیگر شهرهای ایران هم نیاز به اثبات ندارد. وی افزود: وجود مشکل در حمل و نقل و حرکت در فضای شهری کشور کاملا قابل مشاهده است. برای جابه‌جایی در تهران روزانه ساعت‌ها باید وقت گذاشت. وی افزود: کسانی که می‌خواستند شهر را اداره کنند، هم‌اکنون به وضعیت امتناع و غیر قابل اداره شدن شهر رسیده‌اند. اولین چیزی که به ذهنشان رسید این بود که شهر را بفروشند. در اوایل فقط پای کوه را می‌فروختند و ساختمان می‌ساختند؛ اما بعد به تدریج همه منابع زیستی، آب و هوا، رودخانه و همه چیز را به فروش گذاشتند.