یکی از بهترین راه‌ها برای جلوگیری از شکل‌گیری یا افزایش احساسات منفی در محل کار و به عبارت بهتر «شادکاری» مساعدسازی محیط کار برای کارکنان است که تحقق آن از طریق انجام اقداماتی ساده، ارزان، سریع و در عین حال موثر و ماندگار صورت خواهد پذیرفت که در ادامه به برخی از این راه‌های سریع شادسازی محیط کار توسط مدیران و روسا اشاره خواهد شد.

 هر روز یک بازخورد مثبت برای هر کدام از کارکنان‌تان نشان دهید

کمتر کسی را می‌توان در محیط کار پیدا کرد که از دریافت بازخورد مثبت و امیدوارکننده در ارتباط با اقداماتش و پروژه‌هایی که با موفقیت یا حتی موفقیت نسبی به پایان رسانده بدش بیاید. پس چه خوب است که مدیران به شکلی منظم و به‌صورت روزانه و به هر بهانه‌ای به تک‌تک کارکنانشان چه به‌صورت فردی و چه جمعی بازخورد مثبت نشان دهند و به یاد داشته باشند که این بازخورد نشان دادن‌ها پیامدهای مثبت خیره‌کننده‌ای بر افزایش روحیه شادی در کار و افزایش بهره‌وری کارکنان خواهد داشت.

 در اتاق‌تان را به روی کارکنان باز نگه دارید

سیاست درهای باز یکی از آن ترفندهایی است که بسیاری از مدیران بزرگ و موفق دنیا حتی آنهایی که بر مجموعه‌های کاری بزرگ حکم می‌رانند و بسیار پرمشغله هم هستند نیز به اثرات مثبت آن اذعان دارند. باز بودن در اتاق مدیران به روی کارکنان به این معنی است که مدیران برای کارکنان‌شان ارزشی ویژه و متفاوت از دیگران قائل هستند و اینکه این امکان برای کارکنان وجود دارد که بدون هیچ واسطه‌ای با مدیری که به‌طور مستقیم به او گزارش می‌دهند دسترسی دارند و می‌توانند مشکلات‌شان را با او در میان بگذارند. باز بودن در اتاق مدیریت به روی کارکنان می‌تواند با یک لبخند دوستانه که بر لبان مدیر جاری است تکمیل شود و احساس مثبت و خوشایندی در دل کارکنان ایجاد کند.

 با کارکنان‌تان در محل کار غذا بخورید

با فراهم آوردن امکان صرف غذا چه صبحانه و چه ناهار در محل کار برای کارکنان می‌توان احساسی شبیه به خانه برای آنها ایجاد کرد و چه بهتر که مدیران در کنار کارکنان و به شکلی غیررسمی غذا میل کنند تا صمیمیت بین آنها افزایش یابد. میهمان کردن تمام یا برخی کارکنان به صرف چای و کلوچه هزینه چندانی برای مدیران نخواهد داشت اما تاثیرات مثبت چنین گردهمایی‌های دوستانه‌ای بر کارکنان باورنکردنی است و شادی در کارشان را دوچندان خواهد ساخت.

 مهارت‌ها و دانش‌تان را با کارکنان‌تان سهیم شوید

یکی از سریع‌ترین و موثرترین راه‌ها برای شاد کردن کارکنان این است که مهارت‌ها و دانسته‌های‌تان را با آنها سهیم شوید و به تناوب به آنها چیزهای جدیدی بیاموزید. این آموزش و انتقال دانش و مهارت‌ها هم می‌تواند طی روزها و ساعات کاری اتفاق افتد و هم در روزهای غیرکاری و آخرهفته‌ها. شما با این کار به کارکنان‌تان نشان می‌دهید که برای آنها به‌عنوان یک فرد و انسان ارزش قائلید و نه صرفا یکسری روبات و ماشین. (ادامه دارد)

Alavitarjomeh@gmail.com