ولی تغییر به سوی فرهنگ تحول دیجیتال، از آنچه در سخن گفته می‌شود دشوار‌تر است. صرف‌نظر از میزان پولی که برای حل مشکل هزینه می‌شود، در همه سازمان‌ها و همه صنایع، از جمله خدمات مالی، زنجیره تامین، انرژی، ساخت و خرده‌فروشی، برای موفقیت در ابتکارات دیجیتال کوشش‌هایی در جریان است. بنابراین، شرکت شما چگونه می‌تواند محیط مناسبی را برای دستیابی به موفقیت در کوشش‌های خود در زمینه تحول دیجیتال پدید آورد؟

  سعی کنید که همه آن را بپذیرند

تحول دیجیتال یک ورزش تیمی است. مشارکت همه در آن، کلید دگرگون‌سازی شرکت شما و چابک‌تر و سودآورتر کردن آن است.  برای موفقیت، شما نه تنها به ایجاد نوآوری در الگوی شرکت، بلکه در دی‌ان‌ای (DNA) فرهنگی آن نیاز دارید. این تغییر در ساختار ذهنی، نیازمند مشارکت ذی‌نفعان تمامی بخش‌های گوناگون در فرآیند برنامه‌ریزی استراتژیک است. رهبران شرکت باید برای مدیریت هرگونه مقاومت در برابر ایده تغییرات دیجیتال با ذی‌نفعان همکاری کنند تا از همسویی ارزش‌های شرکت با دستاوردهای آن مطمئن شوند و هزینه‌ها و ریسک‌ها را کاهش دهند. شفاف‌سازی اهداف برای ذی‌نفعان کلیدی و واگذاری سهام به افراد ثالث معتبر، یکی از بخش‌های مهم این فرآیند است. با توجه به دیدگاه‌های گوناگون در مورد اهداف کلیدی و جلب مشارکت همگانی در گام‌های آغازین، می‌توان درباره موفقیت‌های بلند‌مدت اقدامات دیجیتال، مطمئن‌تر شد.

  آماده‌سازی فناوری

بدون شک، با وجود اهمیت تغییرات فرهنگی، توجه به ویژگی‌های فنی نیز برای تحول دیجیتال مهم است.کاهش پیچیدگی سیستم‌های فناوری بهترین شیوه آماده‌سازی زیرساخت‌های فناوری برای تغییر است. به منظور ایجاد فرصت‌هایی برای بهینه‌سازی فرآیندهای کسب‌و‌کار، سیستم‌ها باید ساده و روان باشند. باید شبکه‌ای از رهبران آماده سازمان برای ایجاد مسیر ابتکارات دیجیتال تشکیل شود و سختگیری و نظارتی به کار گرفته شود که تغییرات دستی را کاهش دهد و بر اثربخشی عملیاتی بیفزاید.

همچنین برای بسیاری از افراد، کاهش پیچیدگی سیستم، یکی دیگر از چیزهایی است که سخن گفتن درباره آن ساده‌تر از انجامش است. بی اثرکردن سیستم‌های منسوخ، بازآموزی کارکنان در حد نیاز و بازنگری معماری سازمان برای کارآیی، همگی ضروری هستند.

در نتیجه با کاهش هزینه‌های تعمیرات و نگهداری، بودجه مورد نیاز برای نوآوری دائمی ایجاد می‌شود. این توانایی سازگاری با محیط دیجیتال در حال تغییر است که شرکت را برای رهبری بازار آماده می‌سازد.

  برای اجرای تحولات دیجیتال از اهرم‌های تحولات فناوری بهره جویید

ممکن است که بنیان نهادن این گونه تغییرات فرهنگی و فنی، ترسناک به نظر برسد، ولی در چشم‌انداز رقابتی امروز یکی از بخش‌های جدایی‌ناپذیر پیشگام ماندن نیز به شمار می‌رود. ایجاد تحول دیجیتال در فرهنگ شرکت شما، به ویژه در برنامه‌ریزی استراتژیک اولیه، تمامی جنبه‌های کسب و کار را در بر می‌گیرد. برنامه‌ای را طرح‌ریزی کنید و هرگونه مقاومت درون‌سازمانی را در نظر بگیرید. و در گام‌های نخست، تمام اهداف و ارزش‌های شرکت را با دقت با یکدیگر همسو کنید تا از تقویت همسویی ذی‌نفعان داخلی اطمینان یابید. شاید کاهش هرگونه پیچیدگی در فناوری نیز به همین اندازه مهم باشد. چرا که زمان و بودجه‌ای را که می‌توانید برای نوآوری‌های آینده صرف کنید، آزاد می‌سازد.

شرکت‌ها با دستیابی به این دو هدف، می‌توانند با بهره‌گیری از کارآیی خود، فرصت‌های مربوط به تحول دیجیتال در آینده را هدایت کنند تا به سرعت به رهبران صنعت خود تبدیل شوند.