تحقیقات موسسه گالوپ نشان داده که شادی در کار، استرس‌های شغلی و عملکرد فردی و تیمی مدیران و کارکنان به شدت به هم مربوط و در هم تنیده است. همچنین مشخص شده که کارکنان تمایل دارند از مدیر و رئیسی پیروی کنند و خواسته‌های او را برآورده سازند که فردی شادتر و با احساس مثبت بیشتری باشد. در واقع، مدیرانی که از قدرت و ثبات عاطفی و احساسی بالاتری برخوردار بوده و احساس مثبت‌تری نسبت به کارشان دارند توانایی بیشتری برای رهبری و برانگیخته کردن کارکنانشان دارند و همین مساله بر میزان شکل‌گیری و تقویت احساس شادکاری در میان کارکنانشان می‌افزاید.

شادکاری و وجود احساس رضایتمندی از ایفای نقش، از جمله فاکتورهای کلیدی در رفتار مدیران است که به شدت بر عملکرد آنها و کارکنان تحت رهبری‌شان تاثیرگذار است. از سوی دیگر باید دانست که نقطه مقابل شادکاری مدیران چیزی نیست مگر ترس و تفکر بیم‌آلود که استرس‌های کاری فراوانی را برای مدیران به دنبال دارد و موجب می‌شود تا روحیه احتیاط و ریسک نکردن در تمام ارکان سازمان‌های تحت امر این مدیران حاکم شود و این یعنی کاهش گسترده کیفیت کار و عملکرد کارکنان، تیم‌های کاری و کلیت سازمان.

تحقیقات سازمان بهداشت جهانی در نیمه نخست سال ۲۰۱۸ نشان داده که یکی از مهم‌ترین عوامل بروز نارسایی‌های قلبی و افسردگی در میان مدیران شرکت‌ها و سازمان‌ها به فقدان یا کمبود روحیه شادکاری در محیط کار در میان آنها مربوط می‌شود. این آمار همچنین حکایت از آن دارد که بیشتر کارکنانی که برای مدیران ناشاد کار می‌کنند دچار مشکلاتی همچون افسردگی شغلی، بی‌میلی نسبت به شغل و پایین بودن انگیزه کار کردن هستند که مجموع این مشکلات باعث کاهش شدید میزان بهره‌وری این افراد در محیط کار می‌شود.

امروزه مساله سلامت ذهنی در محیط کار به شدت مورد توجه مجامع علمی و اتحادیه‌های کارگری در سراسر جهان قرار گرفته است، چرا که مشخص شده وجود احساس شادی در محیط کار از جمله عوامل تعیین‌کننده و تاثیرگذار در سلامت جسمی کارکنان و مدیران محسوب می‌شود که تداوم یافتن این احساس مثبت و سازنده می‌تواند هم موجب افزایش بهره‌وری فردی و تیمی شود و هم از بروز بیماری‌های روحی و جسمی در افراد بکاهد و به تبع آن هزینه‌های بهداشتی و درمانی مورد نیاز افراد جامعه را کاهش دهد.

بنابراین نقش مدیران برای یافتن عوامل مثبت و برانگیزاننده در محیط کار چه برای خودشان و چه برای کارکنانشان از درجه اهمیت بسیار بالایی برای دستیابی سازمان‌های تحت رهبری‌شان در رسیدن به اهداف مقرر برخوردار است.

Alavitarjomeh@gmail.com