رویارویی با مشکلی به نام عملکرد کارکنان

چگونگی مقابله با ضعف عملکردی کارکنان و برطرف‌سازی آن از جمله مهم ترین عواملی است که آنها را درمانده و مستاصل می‌سازد. اگرچه حل این مشکل اساسی کار آسان و ساده‌ای نیست اما مدیران نباید آن را خیلی سخت و غیرممکن بپندارند. در واقع، بسیاری از ضعف‌های عملکردی را می‌توان از طریق انتخاب اقدامات درست و به موقع و همچنین شفاف‌سازی در مورد انتظاراتی که از کارکنان می‌رود برطرف کرد. اینکه مدیران یک مشکل را به درستی و به موقع تشخیص دهند باعث می‌شود تا بتوانند واکنش‌ها و بازخوردهای سازنده‌ای در ارتباط با آن مشکل نشان دهند و به تبع آن بتوانند تغییر رفتار و عملکرد کارکنان را تسهیل و تسریع کنند. اما اگر این بازخوردها به بهبود شرایط منجر نشد می‌توان از اقدامات انضباطی شفاف، منصفانه و زمان بندی شده بهره برد چرا که تاخیر و تعلل در مورد اجرایی کردن این اقدامات انضباطی و نظم دهنده می‌تواند به بدتر شدن اوضاع و بزرگ تر شدن مشکل منتهی شود.

معلق کردن یا اخراج کارکنان

 یکی دیگر از چالش‌های دشوار مدیران چگونگی اخراج کارکنان یا معلق ساختن برای مدتی طولانی از کار است.هیچ مدیری را نمی‌توان یافت که از این کار دل خوشی داشته باشد و با رغبت دست به این کار بزند. برای مقابله با این مشکل روحیه خراب کن باید مطمئن شد که آیا سیاست‌های شفاف و آموزش‌های کافی برای حل مشکلات کاری کارکنان اتخاذ شده یا خیر و پس از آن باید مطمئن شد که آیا اخراج یا تعلیق فرد مورد نظر اقدامی منصفانه و اخلاق گرایانه هست یا خیر. در مرحله آخر نیز باید کوشید تا با کمک از مشاوران حرفه‌ای در این زمینه اخراج یا تعلیق افراد به‌صورتی کاملا محترمانه و با تحمیل کمترین آسیب بر آنها و خانواده هایشان صورت پذیرد.

اتخاذ تصمیمات درست در زمینه استخدام نیروها

انتخاب بین کاندیداهای نهایی مد نظر شما، انتخابی سخت و بسیار حساس است، چرا که اگر شما در این مرحله دچار لغزش و اشتباه شوید معضلی را برای خود خواهید ساخت که احتمال بروز و گسترش مشکلات منابع انسانی را افزایش خواهد داد. برای اجتناب از این مشکل و رویارویی با این چالش لازم است که مدیران حتما در دوره‌های آموزش فن مذاکره و هنر مصاحبه‌های شغلی شرکت کرده و در این زمینه‌ها آبدیده شوند و با در نظر گرفتن فاکتورهای عینی و مشخص در زمینه تامین نیروی انسانی اقدام کنند تا در برابر این چالش خطرناک و همیشه مشکل ساز به بهترین نحو ممکن عمل کنند.

انجام کارهای نادرست و غیراخلاقی

هنگامی که مدیران در حال اتخاذ یک تصمیم مهم هستند باید حتما از خود بپرسند که اگر روز بعد خبر مربوط به آن تصمیم‌شان را در روزنامه‌ها بخوانند چه احساسی پیدا خواهند کرد و آیا آن شب می‌توانند راحت و آسوده بخوابند. مدیران نباید در مورد مسائل اخلاقی و انسانی مرتبط با تصمیم شان دست به پنهان کاری و فرافکنی بزنند. آنها همچنین نباید در مورد تصمیمات اشتباه شان از نظر فنی و کاری پنهان کاری کنند یا بکوشند تا آنها را توجیه کنند بلکه بهتر آن است که از اشتباهات درس گرفت و به خاطر اقدامات و تصمیمات غیراخلاقی از همه عذرخواهی کرد. مدیران همچنین باید در قبال اقدامات و تصمیم‌گیری‌های غیراخلاقی کارکنان و زیردستان شان بسیار حساس باشند و با قاطعیت تمام نسبت به آنها واکنش نشان دهند و خیلی زود جلوی گسترش پیدا کردن این رویه و تکرار شدن آنها را بگیرند.

نحوه برخورد با روسا و مافوق ها

موضوع چگونگی برخورد با روسا و تحمل مافوق‌های بداخلاق و پرتوقع از جمله مشکلاتی است که مدیران نیز مانند کارکنان با آن روبه‌رو هستند و از این حیث، مدیران و کارکنان شان دردی مشترک و همسان دارند. این طبیعی است که روسا و مافوق‌های یک مدیر از او توقعات بحق یا نابجایی داشته باشند و در عین حال تحمل شنیدن هیچ گونه انتقاد و صدای متفاوتی را نداشته باشند. در چنین شرایطی است که مدیران باید برای اجتناب از رویارویی با روسا و در عین حال پاسخگویی معقول و متقاعد‌کننده نسبت به آنها گام‌های اساسی و محکمی بردارند.

یکی از ترفندهایی که می‌توان به کار بست این است که مدیران خودشان را جای روسا و مافوق‌های خود بگذارند و از زاویه دید آنها به قضایا بنگرند و بکوشند تا راه حل‌های جایگزینی را پیشنهاد دهند که به تحقق خواسته‌ها و انتظارات روسای شان کمک کند. دادن اطلاعات جامع و درست به مافوق‌ها و باز کردن چشم آنها نسبت به واقعیت‌ها از جمله اقداماتی است که مدیران می‌توانند برای اجتناب از رویارویی مخرب با مافوق‌های شان و همچنین نزدیک تر کردن نظرات و آرای خود و آنها صورت دهند و به این ترتیب بر این چالش جدی که می‌تواند عمر مدیریتی نومدیران را کوتاه کند، فائق آیند. (ادامه دارد)