اما واقعیت این است که همه این عقاید کاملا نادرست و گمراه‌کننده هستند چرا که تحقیقات بسیاری صورت گرفته‌اند که بر یک نکته مهر تایید زده‌اند و آن اینکه افراد شادتر به مراتب کارکنانی موفق‌تر و کارآمدترند و با اشتیاق و علاقه بیشتری در فعالیت‌ها و عملیات کاری شرکت می‌کنند. همچنین مشخص شده که کارکنان شادتر بسیار باهوش‌تر و خلاق تر از کارکنان ناشاد هستند و با تمام وجودشان کار می‌کنند. با این همه هنوز هم تعداد مدیرانی که برای شادکاری ارزشی قائل نیستند و با فاکتور شادی در کار بیگانه هستند بسیار بالاست و در نتیجه انبوهی از کارکنان سازمان‌ها و شرکت‌ها در کشورهای مختلف جهان در محیط‌های کاری ناشاد مشغول کارند و از کار کردن احساس لذت و شادی نمی‌کنند.

بر اساس تحقیقات موسسه مشهور گالوپ، تنها ۳۰ درصد از کارمندان و کارگران آمریکایی از کاری که می‌کنند لذت می‌برند و شادکارند و ۷۰ درصد بقیه یا از نظر عاطفی از کاری که می‌کنند احساس خوشایندی ندارند یا اینکه از نظر ذهنی و معنوی خود را نسبت به سازمان یا شرکت‌شان متعهد احساس نمی‌کنند. چنین افرادی طی روزهای هفته روزشماری می‌کنند تا آخر هفته فرا برسد تا آنها دو روز را خارج از محیط کار به‌سر ببرند و چه چیزی عذاب‌آورتر از نخستین روز هر هفته کاری برای این خیل عظیم کارکنان.

تحقیقات گالوپ نشان داده که در سرتاسر جهان به‌طور میانگین، تنها یک نفر از پنج نفر کارمند و کارگر در جهان به‌طور عمیق و واقعی درگیر کاری است که مسوول انجام دادنش است و چهار نفر دیگر نه‌تنها خود علاقه و تعهدی برای شغل خود از خود نشان نمی‌دهند، بلکه همکارانی را که مشتاقانه کار می‌کنند دلسرد کرده و نسبت به کارشان ناامید و بی‌انگیزه می‌سازند. برای این افراد بی‌انگیزه و ناشاد، محیط کار به مانند برزخی است که باید هرچه سریع‌تر از آن فرار کرد و به‌جایی دیگر رفت و این بی‌انگیزگی و رخوت ارتباطی به وضعیت اقتصادی و شرایط کاری‌شان ندارد.

ناگفته پیداست که چنین افراد بی‌روحیه و ناشادی نخواهند توانست برای شغل‌شان ارزش‌آفرینی کرده و منشا اثر برای خود و سازمان‌شان باشند. آنها بیشتر از آنکه یاریگر شرکت‌شان باشند به مانند باری سنگین و مزاحم عمل می‌کنند که حرکت به جلو را برای شرکت‌ها دشوار‌تر و کند‌تر می‌سازند.

از سویی دیگر ناشاد بودن کارکنان و مدیران بر همدیگر اثرگذار است و فقدان شادکاری چه در میان مدیران و چه در بین کارکنان می‌تواند موجب کاهش سطح کارآمدی نیروی انسانی در سطوح مختلف سازمان شود. (ادامه دارد)

alavitarjomeh@gmail.com