آنچه در این جمله معنادار نهفته است اینکه یکی از پیش‌نیازهای اصلی برای رسیدن به شادی در کار در سازمان‌ها و شرکت‌های تحت رهبری‌شان این است که آنها باید بین خود و کارکنان از یکسو و بین تمام کارکنان، اعتماد متقابل و پایدار ایجاد کنند.

 با این همه باید دانست که تقویت شادکاری از طریق اعتمادسازی در درون سازمان‌ها و میان اعضای تیم‌های کاری، فرآیندی پیچیده و حساس است که در راستای انجام آن باید به نکاتی چند توجه داشت که به چند مورد از آنها در اینجا اشاره خواهد شد.

۱) به افرادتان اعتماد کنید تا آنها هم به شما اعتماد کنند: اگر شما هم جزو آن دسته از مدیرانی هستید که به هر دلیل به کارکنانشان اعتماد ندارند بدانید که ادامه این رویه نمی‌تواند به اعتمادسازی بین شما و کارکنانتان کمکی کند و در عین حال احساس شادی در محل کار را از میان می‌برد. بنابراین برای حل این مشکل از خودتان شروع کنید و با اعتماد کردن به کارکنانتان در عمل شرایط را به گونه‌ای تغییر دهید که آنها هم به شما اعتماد کنند و بدانید که همیشه این اعتماد است که اعتماد می‌آورد.

۲) اولویت‌های فردی و شرکتی خود و افرادتان را به اهداف و استراتژی‌های شرکت پیوند بزنید: کارکنان یک سازمان و اعضای یک تیم هنگامی به یک مدیر و رهبر اعتماد می‌کنند و از کار کردن با او و برای او احساس شادی می‌کنند که مطمئن شوند او صرفا در راستای اهداف و اولویت‌های فردی‌اش گام برنمی‌دارد و منافع و خواسته‌های افرادش را نیز مدنظر دارد.

 تنها در صورت به اثبات رسیدن وجود یک تصویر بزرگ‌تر و جامع است که کارکنان و اعضای یک گروه با تمام وجود و احساس خرسندی درونی به دستورات و فرامین رهبر گروه گردن می‌نهند.

۳) کارکنانتان را در جریان نتایج و وضعیت مالی شرکت قرار دهید: بسیاری از مدیران خواسته یا ناخواسته بسیاری از واقعیات مالی شرکت را از دیدگان کارکنان پنهان می‌کنند و دوست ندارند کارکنان را در جریان مسائل مالی شرکت قرار بگیرند در حالی که چه بخواهیم و چه نخواهیم کارکنان خیلی زود و از راه‌های مختلف در جریان مسائل قرار خواهند گرفت و در این حالت است که کارکنان فکر می‌کنند مدیریت شرکت یا رهبر تیم با آنها صادق نیست و خیلی چیزها را از آنها پنهان می‌کند که این مساله از شکل‌گیری و تقویت احساس شادی در کار خواهد کاست.

۴) زحمات کارکنانتان را قدر بدانید و به هر بهانه‌ای از آنها ستایش کنید: هیچ چیزی برای یک کارمند، دلپذیرتر از شنیدن این جمله که «من قدر زحمت‌های تو را می‌دانم» نیست. با شنیدن این جمله از زبان مدیر یک شرکت تمام کارکنان به او اعتماد پیدا می‌کنند، چرا که مطمئن می‌شوند او برای آنها ارزش قائل است و به کمکی که آنها به تحقق اهداف شرکت می‌کنند واقف است و همین ارتباط صمیمانه می‌تواند اعتماد عمیقی بین مدیر و کارکنان ایجاد کند.

alavitarjomeh@gmail.com