محدودیت‌های خودتان را بشناسید:‌گاهی اوقات هرقدر هم که فعالیت و تلاش می‌کنید درمی‌یابید که پیشرفتی در کارتان وجود ندارد و در حال درجا زدن هستید. در چنین مواردی اگر دیدید که چشم‌انداز مثبتی برای آن پروژه وجود ندارد، دیگر جایز نیست که وقت‌تان را بیش از این برای انجام آن‌کار هدر دهید. بنابراین پیش از آنکه مافوق‌تان این مساله را به شما گوشزد کند، خودتان این تصمیم را بگیرید و به سراغ پروژه‌ای دیگر بروید.

هم واقع‌گرا باشید و هم ایده‌آل‌طلب: کسانی در فرآیند شادکاری موفق هستند که به ترکیب متوازنی از واقع‌گرایی و ایده‌آل‌طلبی در برخورد با مسائل کاری‌شان دست یابند. در این حالت بهتر است که در مورد توانایی‌ها و وظایفی که باید خودتان بر دوش بکشید، ایده‌آل‌طلب و زیاده‌خواه باشید و در مورد دیگران و شرایط محیطی واقع‌گرا و محتاط، چراکه شما فقط اختیار خودتان را دارید اما در مورد سایر عوامل بیرونی با محدودیت‌هایی روبه‌رو هستید.

فرآیند تصمیم‌گیری‌تان را بهبود ببخشید: فرآیند تصمیم‌گیری مستحکمی را به‌وجود بیاورید که به شما امکان دهد تا با سرعت و دقت بالایی بهترین تصمیمات کاری را اتخاذ کنید. برای این کار باید بتوانید بدون اینکه کسی چیزی به شما گوشزد کند واقعیت‌ها و شرایط موجود را ببینید و براساس آنها تصمیمات لازم را اتخاذ کنید تا در نهایت به بهره‌وری و بازدهی بالاتری در کارتان دست یابید.

هیچ‌گاه فرآیند تصمیم‌گیری را به تعویق نیندازید: گاهی اوقات افراد به خاطر تردیدها و تزلزل در بررسی مسائل، در تصمیم گرفتن دچار دوگانگی و تردید می‌شوند و به همین دلیل ترجیح می‌دهند تا فرآیند تصمیم‌گیری را به تعویق بیندازند، در حالی که این کار کاملا اشتباه است و تردید و ناتوانی فرد تصمیم‌گیرنده را در آینده دوچندان می‌کند ضمن اینکه خسارت‌های دیگری را نیز متوجه سازمان خواهد کرد. پس هر زمان که نیاز به اتخاذ تصمیمی داشتید در اولین فرصت و با اطمینان کامل آن را اتخاذ کنید و بدانید که به بعدها موکول کردن آن یک اقدام احساسی و اشتباه خواهد بود.

خاطرات و پندارهای منفی گذشته را زیر و رو نکنید:‌شادکاران کسانی هستند که وقت‌شان را برای فکر کردن و افسوس خوردن در مورد گذشته، یعنی چیزی که نمی‌توان آن را تغییر داد، هدر نمی‌دهند بلکه عمده توجه خود را به آینده‌ای که قابل ساختن و تغییر دادن است معطوف می‌کنند. بنابراین وقت‌تان را صرف افسوس خوردن به‌خاطر گذشته نکنید و آینده‌تان را خودتان مدیریت کنید.

alavitarjomeh@gmail.com