همه ما در برخی روزها، یا برهه‌هایی از زندگی‌مان دچار افسردگی، ناامیدی، بیماری می‌شویم که احساس شاد بودن را به طور موقت از ما دور می‌سازد. صرف نظر از این حالات زودگذر، شاد بودن، هدف و آرمان پایداری است که هر هدف دیگری را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. حال سوال اینجاست که بودن در گوهر درونی‌تان چگونه می‌تواند به شادتر شدن و شادتر کار کردن شما کمک کند و مهم‌تر اینکه برای تحقق این هدف چه باید کرد؟

یک تمرین ساده: شما چقدر شاد هستید؟

قبل از آنکه نگاهی عمیق‌تر به ماهیت شادی داشته باشیم، باید کمی مکث کنیم و به این مساله فکر کنیم که شما شادی را چگونه برای خود تعریف می‌کنید و در حال حاضر چقدر شاد هستید؟برای این کار باید نقشه ذهنی از شادی ایجاد کنید، آن هم به صورت زیر:

• کلمه «شادی» را وسط صفحه بزرگ یک کاغذ بنویسید و یک دایره دور آن بکشید.

• به هر چیزی که از نظر شما با شادی در ارتباط است، فکر کنید و آنها را روی آن صفحه کاغذ بنویسید.

• با استفاده از رنگ‌های مختلف، خطوط مختلفی از دایره به سمت هر کدام از این چیزها بکشید و برای هر کدام از این خطوط ترسیم شده یک سرفصل یا تیتر استفاده کنید. مثلاً اگر شما معتقدید که بین داشتن پول زیاد و احساس شادی شما ارتباط وجود دارد، در کنار خطی که فاکتور پول را به دایره مرکز متصل می‌کند، بنویسید: «پول و ثروت».

• از هر کدام از خطوطی که ترسیم کرده‌اید، یکسری خطوط فرعی منشعب کرده و در آنها از زیرمجموعه‌های احتمالی مرتبط با آن فاکتور سخن بگویید. مثلاً اگر عنوان فاکتور اصلی روابط خوب با دیگران است، می‌توانید زیرمجموعه‌هایی همچون «رابطه با دوستان خوب»، «رابطه با خویشاوندان» یا «رابطه با همسایگان» را گسترش دهید.

• هنگامی که این خطوط اصلی و فرعی را تا حداکثر ممکن ایجاد کردید، به کلیت این نقشه نگاهی بیندازید و از خود بپرسید که در حال حاضر در هر حیطه چه کار انجام داده یا می‌دهید و با توجه به واقعیت‌های موجود معیارهای ارزیابی مانند «خیلی خوب»، «متوسط»، «نه چندان خوب» و... را درج کنید.

• در مرحله بعد از خود بپرسید که وضعیت شاد بودن‌تان در حال حاضر نسبت به ۵، ۱۰ یا ۲۰ سال پیش چه تغییری کرده است؟

• حالا از خود بپرسید که آیا در برخی حوزه‌هایی که به آنها در این نقشه اشاره کرده‌اید، از دیگران شادتر هستید یا خیر؟ و از نظر شما شادی واقعی به چه معناست؟ چگونه و از چه راه‌هایی می‌توان آن را افزایش داد؟ ( ادامه دارد)

alavitarjomeh@gmail.com