با این حال مدیران باید از وقوع دو چیز در جریان برگزاری تمام جلسات مطمئن شوند: یکی این که کارمندان نیاز دارند به هر شکل ممکن نسبت به مهارت‌ها، دانش‌ها و استعدادهای خود شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی کنند و فقدان این شفافیت می‌تواند برداشتن گام‌های بعدی را با مشکل روبه‌رو سازد. دوم این که کارمندان نیاز دارند به صورت کامل و همراه با جزئیات از این مساله اطمینان حاصل کنند گام‌های بعدی که باید بردارند کدامند و این که چرا فکر می‌کنند در کارشان به حد کمال خواهند رسید.

در واقع کارمندان خود باید به این درک و شناخت برسند و در این مسیر باید از کمک و مشورت مدیرانشان بهره‌مند شوند. مدیران می‌توانند با طرح این پنج سوال در سنجش میزان شادی در کار به کارکنان کمک کنند:

سوال اول: شما موفقیت در نقش کنونی‌تان را چگونه توصیف می‌کنید؟ آیا می‌توانید آن را اندازه بگیرید؟

سوال دوم: شما چه کاری انجام می‌دهید تا به بهترین عملکردتان نزدیک شوید؟ از کدام مهارت‌ها، دانش‌ها و استعدادها بهره خواهید برد؟

سوال سوم: کدام بخش از نقش کنونی‌تان بیش از همه برایتان لذت بخش است، چرا؟

سوال چهارم: شما با کدام بخش از نقش کنونی‌تان مشکل دارید؟ ارتباط بین این مشکل و مهارت‌ها و دانش و استعدادتان چگونه است؟ شما چگونه می‌توانید این مشکل را مدیریت کنید؟ با آموزش؟ با سیستم‌های حمایتی؟ با همکاری با دیگران؟

سوال پنجم: نقش کامل و ایده‌آل برای شما کدام است؟ فرض کنید الان در همان نقش حضور دارید، چه می‌کنید؟ چرا آن را اینقدر  دوست دارید؟

این سوالات که در طول سال تکرار شده و تغییر شکل پیدا می‌کنند عوامل موثری هستند برای وادار کردن کارکنان به اندیشیدن درباره عملکردهایشان. طرح این سوالات می‌تواند افراد را به رشد و تعالی در نقش کنونی‌شان امیدوار و ترغیب کند و آنها را به فکر تغییر نقش و به عهده گرفتن نقشی جدید سوق دهد. به طور کلی اگر این پنج سوال در مکان، زمان و موقعیت مناسب و به شکلی درست مطرح شوند موجب خواهند شد تا مدیران به کارکنان کمک کنند تا بر تفکراتشان متمرکز شده و عملکردهای درخشان‌تری را با بهره‌گیری از پتانسیل‌هایشان ارائه دهند و تصمیمات درست‌تری درباره آینده اتخاذ کنند. کارمندان نیز پس از پاسخگویی به این سوالات با خاطری آسوده و روحیه‌ای شادتر و سرزنده‌تر به روزها و هفته‌های کاری آینده نگاه می‌کنند و محیط کاری شادتری را برای خود و همکارانشان ایجاد خواهند کرد.

alavitarjomeh@gmail.com