فهرست مقدمات و تشریفات من پیش از شروع به نوشتن به شرح زیر است:

۱- میزم را مرتب می‌کنم. این کار مرا مجبور می‌کند تا فقط روی متنی که می‌نویسم، ‌تمرکز کنم.

۲- تمام پنجره‌های باز روی صفحه نمایشگر کامپیوترم را می‌بندم. وقتی نگاهم به سایر پنجره‌های باز می‌افتد، تمرکزم دچار وقفه و اختلال می‌شود.

۳- موسیقی ملایمی را برای آرامش اعصابم پخش می‌کنم.

۴- فهرستی از کارهایی را که باید انجام دهم، تهیه می‌کنم. من از چارچوب زمانی محدود خوشم نمی‌آید چون به من استرس وارد می‌کند. من فقط اهدافم را مشخص می‌کنم و می‌کوشم تا آنها را عملی کنم. البته تعیین چارچوب‌های زمانی انعطاف‌پذیر ایده خوبی است چرا که گاهی اوقات، ‌کمی استرس داشتن هم بد نیست.

۵- یک دقیقه به خودم استراحت و آرامش محض می‌دهم. ۶۰ ثانیه فکر نکردن به هیچ چیز و تمرکز گرفتن موجب آرامش روح و ذهن من می‌شود و مرا به انجام کار عالی تشویق می‌کند.

۶- کمی با خودم مشورت می‌کنم. از خودم می‌پرسم: چگونه می‌توانم از این کار لذت ببرم؟ برای این کار، اول به وضعیت کنونی نگاه می‌کنم و می‌کوشم تا از کاری که می‌کنم لذت ببرم. سپس به وضعیت آتی (آینده) خودم می‌نگرم و به این مساله می‌پردازم که آن پروژه چه تاثیری بر بهبود زندگی‌ام در آینده خواهد داشت. این کارها در تمام مراحل اجرای پروژه مرا با انگیزه نگه خواهد داشت.

۷- شروع به نوشتن می‌کنم. اگر تشریفات کار را انجام ندهم، در هنگام شروع پروژه دچار تردید می‌شوم اما پس از انجام تدارک لازم، ‌کارم را ضربتی آغاز می‌کنم و آن را با موفقیت انجام می‌دهم.

alavitarjomeh@gmail.com