بلکه از طریق الگوهای فکری، ایده‌ها، ارزش‌ها و عقاید خود، تجربیات مان را تفسیر می‌کنیم و افکار و احساسات‌مان را مبنای عمل قرار می‌دهیم. این نگرش‌ها و طرز فکر شما است که می‌تواند شما را به سوی گوهر درون تان رهنمون کند یا اینکه شما را از آن دور سازد. مثلاً ممکن است شما فکر کنید هیچ عقیده یا نگرش به خصوصی ندارید و در هیچ زمینه‌ای با استعداد نیستید. شاید بسیاری از اطرافیان تان نیز چنین عقیده‌ای درباره شما داشته باشند. حال اگر این شرایط برای مدت طولانی ادامه پیدا کند، به مرحله‌ای خواهید رسید که از هر کاری بیم خواهید داشت، چرا که مطمئن هستید در آن کار شکست خواهید خورد و هر‌گونه تلاش برای آن کار را احمقانه می‌دانید. اما واقعیت این است که چنین طرز تفکری مانعی جدی بین شما و هدف متعالی هویدا کردن گوهر درون تان خواهد بود.  اما باید بدانید که فرآیند هویدا کردن گوهر درون به معنای به چالش کشیدن جدی همین نگرش‌ها و تفکرات منفی شما و دیگران درباره خودتان است و پس از آن، انعکاس دادن توانایی‌های طبیعی و درونی‌تان در قالب تجربیات گذشته و ترسیم افق‌های آینده دارای اهمیت فراوانی در مسیر یافتن استعداد ناب درونی تان خواهد بود.  ترسیم نقشه ذهنی، تکنیکی است برای نمایش و طبقه‌بندی اطلاعات.

یک نقشه ذهنی بر پایه یک ایده هسته‌ای یا مرکزی متمرکز می‌شود که دارای شاخه‌های اصلی متعدد و شامل واژگان و تصویرهایی است که به وسیله ایده‌ها و اطلاعات مرتبط امتداد می‌یابند. برای ترسیم چنین نقشه‌ای در ابتدا باید ایده یا تم هسته‌ای و اصلی خود را در وسط یک صفحه بنویسید، سپس شاخه‌هایی را از آن منشعب‌سازید و هر کدام از آنها را در قالب چند زیرشاخه شرح دهید و هر کدام از آن زیرشاخه‌ها را با خطوطی دیگر شاخ و برگ دهید. در مجموع، ترسیم نقشه ذهنی می‌تواند آزادی خلاقانه قابل ملاحظه‌ای به شما اعطا کند تا بتوانید با استفاده از آن، راه‌های جدیدی را برای اندیشیدن باز کنید. در اینجا برخی از اصول و توصیه‌هایی که در زمان ترسیم نقشه ذهنی باید رعایت کنید، ذکر شده است:

• از تک واژه‌ها یا عبارات بسیار کوتاه در هر خط یا شاخه استفاده کنید.

• در شاخه‌های اصلی از حروف با فونت بزرگ تر استفاده کنید و در زیرشاخه‌ها از فونت ریزتر.

• هر کدام از کلیدواژه‌ها و شاخه‌های اصلی باید خط جداگانه خود را داشته باشند.

• طول خطوط و شاخه‌ها باید یکسان باشد.

• به جای خطوط صاف و مستقیم از خطوط منحنی و مورب استفاده کنید. این کار به افزایش پیوندهای ارگانیک در ذهن تان کمک می‌کند.

قطر خطوط منشعب از مرکز با فاصله گرفتن از مرکز نازک تر می‌ شود.

• در ترسیم نقشه ذهنی، از رنگ‌های متفاوت استفاده کنید تا با این کار به تشخیص سطوح و انواع مختلف ایده‌ها کمک کنید.

منبع: کتاب Work Happy Now